جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مولف:  علی توکلی قوچانی

مؤسس و داعى بزرگ مذهب دروزى در قرن پنجم

مولف:  شهناز شایان فر

از غالیان قرن دوم

مولف:  محمود مهدوی دامغانی

صحابى و راوى برخى احادیث رسول اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم

کنیه‌اش ابوالقاسم، عالم و محدّث مصرى قرن چهارم

حمزویّه رجوع کنید به زیدیان یمن#
مولف:  رضا رضازاده لنگرودی
شهرت ابوخُزَیْمه حمزة‌ بن عبداللّه، از رهبران خوارج* در سیستان و خراسان، در دوره خلافت عباسیان نخستین
مولف:  سیده رقیه میرابوالقاسمی
ادیب، لغوى و مورخ‌ایرانى سده چهارم
مولف:  محسن حدادی
از مشهورترین ملامتیان قرن دهم در بوسنى و مؤسس طریقت حمزویه
مولف:  تلخیص از د. ازبکستان شوروی، باافزوده هایی از د.تاجیکی و د.آ.
معلم، شاعر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ازبک
مولف:  محمودرضا اسفندیار
صوفى و ادیب نامدار مجمع الجزایر مالى در قرن دهم/ شانزدهم