جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مفهومى قرآنى و حدیثى
نخستین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف
از استادان هفت‌گانه خوشنویسى ترک و از واضعان قواعد خط نسخ در سده نهم و دهم
مورخ، جغرافیانویس و شاعر سده هشتم
جغرافى‌دان و محقق و متفکر مصرى
رهبر و بنیان‌گذار جنبش قرمطیان* در کوفه، در سده سوم هجرى
حمدانیان،# از خاندانهاى شیعى حکومتگر در موصل و حلب، در سده‌هاى سوم و چهارم هجرى.
حمدبن محمد خَطّابى رجوع کنید به خَطّابى، حمدبن محمد#
پیرملامتیه نیشابور در قرن سوم
حمدى، حمداللّه،# صوفى و شاعر ترک قرن نهم و دهم. او در 853 در گوینوک، در نزدیکى بولو، متولد شد.