جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

کتاب مشهورى‌ در گزینش شعر عربى‌ازشاعر بزرگ دوره عباسى، ابوتمّام* حبیب‌بن اَوْس طائى (متوفى 231)
حَماسه،# یکى از انواع ادبى.
کسى که در نظام سنّتىِ خدماتِ حمل و نقل شهرى، کالاها را معمولا با نیروى بازوى خود تا فواصلِ نسبتآ کوتاه حمل مى‌کند
جنبشى سیاسى و دینى در غرب افریقا منشعب از تِجانیه*
حمّام (1)،# مکان شستشوى بدن.
حمّام (2)،# مکان شستشوى بدن.
بنایى ویرانه در شمال اردن میان دو منطقه زَرقاء* در شرق و بَلقاء* در غرب، از حدود سده نخست اسلامى، که احتمالا قصر و استراحتگاه و حمام امیران اموى بوده است
از شاعران بزرگ شیعه و مهتر و نقیب (سرپرست) بنى‌هاشم در سده سوم
حماه (حماة)،# استان و شهرى در سوریه.
اَعمال و نهادهاى حمایتى که هرچند در فقه به رسمیت شناخته نشده‌اند، اما در جوامع اسلامى پیشین مهم بودند