جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۸مقاله یافت شد

مولف:  باقر قربانی زرّین
کتاب مشهورى‌ در گزینش شعر عربى‌ازشاعر بزرگ دوره عباسى، ابوتمّام* حبیب‌بن اَوْس طائى (متوفى 231)
مولف:  محمود امیدسالار - مولف:  رحیم رئیس نیا - مولف:  آ. ت. هاتو، تلخیص از د. اسلام - مولف:  عزیز احمد (د. اسلام) - مولف:  ی. کناپرت، با اندکی تلخیص از د. اسلام -
حَماسه،# یکى از انواع ادبى.
مولف:  افسانه منفرد
کسى که در نظام سنّتىِ خدماتِ حمل و نقل شهرى، کالاها را معمولا با نیروى بازوى خود تا فواصلِ نسبتآ کوتاه حمل مى‌کند
مولف:  ی. س. فرولیش (د. اسلام)
جنبشى سیاسى و دینى در غرب افریقا منشعب از تِجانیه*
مولف:  حسین ناصری مقدّم
حمّام (1)،# مکان شستشوى بدن.
مولف:  افسانه منفرد
حمّام (2)،# مکان شستشوى بدن.
مولف:  گروه هنر و معماری
بنایى ویرانه در شمال اردن میان دو منطقه زَرقاء* در شرق و بَلقاء* در غرب، از حدود سده نخست اسلامى، که احتمالا قصر و استراحتگاه و حمام امیران اموى بوده است
مولف:  بهزاد لاهوتی
حماه (حماة)،# استان و شهرى در سوریه.
مولف:  تلخیص از د. اسلام
اَعمال و نهادهاى حمایتى که هرچند در فقه به رسمیت شناخته نشده‌اند، اما در جوامع اسلامى پیشین مهم بودند