جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مولف:  باقر قربانی زرّین
کتاب مشهوری‌ در گزینش شعر عربی‌ازشاعر بزرگ دوره عباسی، ابوتمّام* حبیب‌بن اَوْس طائی (متوفی 231)
مولف:  محمود امیدسالار - مولف:  رحیم رئیس نیا - مولف:  آ. ت. هاتو، تلخیص از د. اسلام - مولف:  عزیز احمد (د. اسلام) - مولف:  ی. کناپرت، با اندکی تلخیص از د. اسلام -
حَماسه،# یکی از انواع ادبی.
مولف:  افسانه منفرد
کسی که در نظام سنّتیِ خدماتِ حمل و نقل شهری، کالاها را معمولا با نیروی بازوی خود تا فواصلِ نسبتآ کوتاه حمل می‌کند
مولف:  ی. س. فرولیش (د. اسلام)
جنبشی سیاسی و دینی در غرب افریقا منشعب از تِجانیه*
مولف:  حسین ناصری مقدّم
حمّام (1)،# مکان شستشوی بدن.
مولف:  افسانه منفرد
حمّام (2)،# مکان شستشوی بدن.
مولف:  گروه هنر و معماری
بنایی ویرانه در شمال اردن میان دو منطقه زَرقاء* در شرق و بَلقاء* در غرب، از حدود سده نخست اسلامی، که احتمالا قصر و استراحتگاه و حمام امیران اموی بوده است
مولف:  بهزاد لاهوتی
حماه (حماة)،# استان و شهری در سوریه.
مولف:  تلخیص از د. اسلام
اَعمال و نهادهای حمایتی که هرچند در فقه به رسمیت شناخته نشده‌اند، اما در جوامع اسلامی پیشین مهم بودند