جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مولف:  سیدعلی طالقانی
عنوانی عام برای فرقه‌های معتقد به حلول خدا در برخی انسانها
مولف:  ستار عودی
شهری در قسمت مرکزی عراق که گفته می‌شود سیف‌الدوله مَزْیَدی در اواخر قرن پنجم آن را بنا کرد
مولف:  مریم حسینی آهق
فقیه مهم و تأثیرگذار امامی در قرن ششم
مولف:  محمد رئیس زاده
فقیه بزرگ امامی قرن چهاردهم
مولف:  سیدجعفر سجادی و حسن سیدعرب
(نام کامل آن: حلیة‌الاولیاء و طبقاتُ الْاَصفیاء) کتابی‌به عربی در شرح‌حال حدود هفتصد تن از صحابه بزرگ پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و نیز عابدان و عارفان از صدر اسلام تا زمان مؤلف، نوشته احمدبن عبداللّه، مشهور به ابونُعَیمِ اصفهانی*، حافظ و محدّث قرن چهارم و پنجم