جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

عنوانى عام براى فرقه‌هاى معتقد به حلول خدا در برخى انسانها
از مشایخ طریقت گُلشَنیه و مؤلف تذکره مشایخ خلوتیه
شهرى در قسمت مرکزى عراق که گفته مى‌شود سیف‌الدوله مَزْیَدى در اواخر قرن پنجم آن را بنا کرد
فقیه مهم و تأثیرگذار امامى در قرن ششم
محدّث و مورخ امامى قرن پنجم و ششم
محدّث و فقیه شیعى قرن هشتم و نهم
حلّى، حسن‌بن یوسف رجوع کنید به علامه حلّى،حسن‌بن یوسف#
فقیه بزرگ امامى قرن چهاردهم
حِلیّت رجوع کنید به احکام خمسه#
(نام کامل آن: حلیة‌الاولیاء و طبقاتُ الْاَصفیاء) کتابى‌به عربى در شرح‌حال حدود هفتصد تن از صحابه بزرگ پیامبر صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و نیز عابدان و عارفان از صدر اسلام تا زمان مؤلف، نوشته احمدبن عبداللّه، مشهور به ابونُعَیمِ اصفهانى*، حافظ و محدّث قرن چهارم و پنجم