جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۸مقاله یافت شد

مولف:  نگار ذیلابی
عنوان واحدى از سواره نظام در دوره‌هاى ایوبیان و ممالیک
مولف:  ستار عودی
(نام کامل آن: الحلل‌الموشیَّة فى ذکر الأخبار المراکشیَّة)، کتابى به عربى درباره تاریخ شهر مراکش، مغرب و اندلس، از نویسنده‌اى ناشناخته
مولف:  غلامرضا جلالی و ابوالفضل والازاده
فضیلتى اخلاقى در قرآن و حدیث و متون اخلاقى
مولف:  حیدر بوذرجمهر
چهارمین رئیس‌جمهورى لبنان پس از استقلال (1343ـ1349ش/ 1964ـ1970)
مولف:  افسانه منفرد
عنوان عمومى دسته‌اى از خوراکهاى روزانه و آیینى در جهان اسلام که معمولا از ترکیب سه دسته غذایى ــمادّه نشاسته‌اى، قند و چربى ــ تهیه مى‌شود
مولف:  معصومه بادنج
شهرى تاریخى و رودى در مغرب ایران که امروزه ویرانه آن برجاى‌مانده است
مولف:  سیدعلی طالقانی
دو اصطلاح در کلام و فلسفه و عرفان