جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مولف:  صابر اداک
از پیمانهای رایج عربهای جاهلی
مولف:  محمدرضا ناجی
پیمانی میان برخی طوایف قریش در روزگار جاهلیت، برای حمایت از ستمدیدگان در مکه
مولف:  ت. لویتسکی (د. اسلام)
شورای محلی اباضیان وَهْبی مزاب در الجزایر (حلقه در لغت به معنای دایره، گرد نشستن افراد، و نیز دایره‌وار نشستن شاگردان به دور معلم)، این شورای مذهبی متشکل از دوازده عَزّابه (معتکف، روحانی؛ برای معنای دقیق این واژه رجوع کنید به روبیناتچی، ص47ـ48) است که یک شیخ ریاست آن را برعهده دارد