جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۸مقاله یافت شد

مولف:  صابر اداک
از پیمانهاى رایج عربهاى جاهلى
مولف:  محمدرضا ناجی
پیمانى میان برخى طوایف قریش در روزگار جاهلیت، براى حمایت از ستمدیدگان در مکه
مولف:  ت. لویتسکی (د. اسلام)
شوراى محلى اباضیان وَهْبى مزاب در الجزایر (حلقه در لغت به معناى دایره، گرد نشستن افراد، و نیز دایره‌وار نشستن شاگردان به دور معلم)، این شوراى مذهبى متشکل از دوازده عَزّابه (معتکف، روحانى؛ براى معناى دقیق این واژه رجوع کنید به روبیناتچى، ص47ـ48) است که یک شیخ ریاست آن را برعهده دارد