جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

فقیه و متکلم امامى قرن چهارم و پنجم
حلبى، برهان‌الدین ابراهیم رجوع کنید به سبط ابن‌العجمى#
کنیه‌اش ابوعلى، از اصحاب امام صادق علیه‌السلام و از محدّثان امامى قرن دوم
مورخ، ادیب، فقیه و عالم علوم عقلى و نقلى و خصوصاً حدیث و تفسیر و تصوف در سده یازدهم
از پیمانهاى رایج عربهاى جاهلى
حِلف (اصطلاح فقهى) رجوع کنید به یمین#
پیمانى میان برخى طوایف قریش در روزگار جاهلیت، براى حمایت از ستمدیدگان در مکه
حَلْق رجوع کنید به حَجّ#
شهرى بندرى در کنار دریاى مدیترانه در شمال تونس
شوراى محلى اباضیان وَهْبى مزاب در الجزایر (حلقه در لغت به معناى دایره، گرد نشستن افراد، و نیز دایره‌وار نشستن شاگردان به دور معلم)، این شوراى مذهبى متشکل از دوازده عَزّابه (معتکف، روحانى؛ براى معناى دقیق این واژه رجوع کنید به روبیناتچى، ص47ـ48) است که یک شیخ ریاست آن را برعهده دارد