جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مولف:  حسن حکیم باشی
فقیه و متکلم امامى قرن چهارم و پنجم
حلبى، برهان‌الدین ابراهیم رجوع کنید به سبط ابن‌العجمى#
مولف:  مینا احمدیان
کنیه‌اش ابوعلى، از اصحاب امام صادق علیه‌السلام و از محدّثان امامى قرن دوم
مورخ، ادیب، فقیه و عالم علوم عقلى و نقلى و خصوصاً حدیث و تفسیر و تصوف در سده یازدهم
مولف:  صابر اداک
از پیمانهاى رایج عربهاى جاهلى
حِلف (اصطلاح فقهى) رجوع کنید به یمین#
مولف:  محمدرضا ناجی
پیمانى میان برخى طوایف قریش در روزگار جاهلیت، براى حمایت از ستمدیدگان در مکه
حَلْق رجوع کنید به حَجّ#
مولف:  احمد آرین نیا
شهرى بندرى در کنار دریاى مدیترانه در شمال تونس
مولف:  ت. لویتسکی (د. اسلام)
شوراى محلى اباضیان وَهْبى مزاب در الجزایر (حلقه در لغت به معناى دایره، گرد نشستن افراد، و نیز دایره‌وار نشستن شاگردان به دور معلم)، این شوراى مذهبى متشکل از دوازده عَزّابه (معتکف، روحانى؛ براى معناى دقیق این واژه رجوع کنید به روبیناتچى، ص47ـ48) است که یک شیخ ریاست آن را برعهده دارد