جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

مولف:  سوسن فرهنگی
مجموعه‌ای‌ از جواهرات‌ گرانبها در بانک‌ مرکزی‌ ایران‌
مولف:  فاطمه رحیمی
کتابی‌ در ادعیه‌، تعاویذ اسلامی‌ و خواص‌ قرآن‌ و اسمای‌ الاهی‌، مأخوذ از روایات‌ منابع‌ حدیثی‌ و سخنان‌ علما و مشایخ‌ عرفان‌ و تصوف‌، به‌ زبان‌ فارسی‌، تألیف‌ باقربن‌ عثمان‌ بخاری‌ اوچی‌ *، در نیمه دوم‌ قرن‌ یازدهم‌
مولف:  اسماعیل باغستانی
نخستین‌ تألیف‌ در باره طبقات‌ و شرح‌ احوالِ عالمان‌ حنفی‌، به‌ عربی‌، اثر ابن‌ابی‌الوفاء عبدالقادربن‌ محمد قُرَشی‌*(متوفی‌ 775)
مولف:  سیدعلی اکبر خدایی
لقب‌ سیدعلی‌ تبریزی‌، خوش‌نویس‌ ایرانی‌ دربار بابریان‌ *در سده یازدهم‌
مولف:  م . کین و م . جنکینز، تلخیص از د. اسلام ، با اضافاتی از گروه هنر و معماری
[هنرساخت‌ زیورآلات‌ و گاه‌ ظروف‌ و ابزار ظریف‌ از فلزات‌ و سنگهای‌ گرانبها]