جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

جواهر (در فلسفه‌ و کلام‌) رجوع کنید به جوهر#
مجموعه‌ای‌ از جواهرات‌ گرانبها در بانک‌ مرکزی‌ ایران‌
جواهر الاسمار رجوع کنید به طوطی‌نامه#‌
کتابی‌ در ادعیه‌، تعاویذ اسلامی‌ و خواص‌ قرآن‌ و اسمای‌ الاهی‌، مأخوذ از روایات‌ منابع‌ حدیثی‌ و سخنان‌ علما و مشایخ‌ عرفان‌ و تصوف‌، به‌ زبان‌ فارسی‌، تألیف‌ باقربن‌ عثمان‌ بخاری‌ اوچی‌ *، در نیمه دوم‌ قرن‌ یازدهم‌
جواهر الحسان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌ رجوع کنید به ثعالبی‌، عبدالرحمان‌بن‌ محمد#
جواهر العرایس‌ رجوع کنید به عرایس‌ الجواهر و نفایس‌ الاطایب‌#
اثری‌ جامع‌ و استدلالی‌ در فقه‌ امامی‌، نوشته محمدحسن‌ نجفی‌ *، معروف‌ به‌ صاحب‌ جواهر، فقیه‌ بزرگ‌ امامی‌ قرن‌ سیزدهم‌
نخستین‌ تألیف‌ در باره طبقات‌ و شرح‌ احوالِ عالمان‌ حنفی‌، به‌ عربی‌، اثر ابن‌ابی‌الوفاء عبدالقادربن‌ محمد قُرَشی‌*(متوفی‌ 775)
لقب‌ سیدعلی‌ تبریزی‌، خوش‌نویس‌ ایرانی‌ دربار بابریان‌ *در سده یازدهم‌
[هنرساخت‌ زیورآلات‌ و گاه‌ ظروف‌ و ابزار ظریف‌ از فلزات‌ و سنگهای‌ گرانبها]