جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۷مقاله یافت شد

مولف:  باقر قربانی‌زرّین‌

جَمْهَرَة اَشعارِالْعرب‌ ، از مهم‌ترین‌ و کهن‌ترین‌ مجموعه‌های‌ شعر عربی‌ در سده‌های‌ نخستین‌ اسلامی‌، گردآورده‌ ابوزید محمدبن‌ ابی‌خَطّاب‌ قُرَشی‌.

مولف:  باقر قربانی‌زرّین‌

جَمْهَرَة اللُّغَة ، از نخستین‌ فرهنگهای‌ لغت‌ جامع‌ عربی‌، تألیف‌ محمدبن‌ حسن‌بن‌ دُرَید (متوفی‌ ۳۲۱).

جمهوری‌ رجوع کنید به  حکومت‌

مولف:  محمدعلی‌ قاسمی‌ تركی‌ جواد كریمی‌

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، نظام‌ سیاسی‌ با قالب‌ جمهوری‌ و محتوای‌ اسلامی‌ برآمده‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (۲۲ بهمن‌ ۱۳۵۷) به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ *  در ایران‌، که‌ جانشین‌ نظام‌ سلطنتی‌ شد.

مولف:  ابوالقاسم دادورو فرهاد نظرى

جامعْمسجد. این بنا که مسجدجامع جهان‌نما نیز خوانده می‌شود، از بزرگ‌ترین مساجد شبه‌ قاره هند است.