جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

جمهور، قلعه‌ رجوع کنید به  بَذّ

جمهوری‌ رجوع کنید به  حكومت‌

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، نظام‌ سیاسی‌ با قالب‌ جمهوری‌ و محتوای‌ اسلامی‌ برآمده‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (۲۲ بهمن‌ ۱۳۵۷) به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ *  در ایران‌، كه‌ جانشین‌ نظام‌ سلطنتی‌ شد.

جمهوریت‌، روزنامه‌  رجوع کنید به  جراید

جامعْمسجد. اين بنا كه مسجدجامع جهان‌نما نيز خوانده مى‌شود، از بزرگ‌ترين مساجد شبه‌ قاره هند است.