جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

مولف:  و. ج . پری ، تلخیص از د. اسلام
عثمانیها برای‌ آغاز لشکرکشی‌ به‌ اخبارِ خارج‌ از کشور بسیار توجه‌ داشتند و می‌کوشیدند از وقایع‌ بین‌المللی‌ به‌خوبی‌ مطّلع‌ باشند (برای‌ مثال‌، از طریق‌ جاسوسان‌ یهودی‌ رجوع کنید به آرجه‌، ص‌ 257ـ286)
مولف:  عبدالحسین آذرنگ
نیز معروف‌ به‌ جنگ‌ بزرگ‌ (اوت‌ 1914 ـ نوامبر 1918/ ماه‌ رمضان‌ 1332 ـ صفر 1337)، نخستین‌ جنگ‌ جهانی‌ که‌ سراسر قاره‌ اروپا، روسیه‌، منطقه‌ خاورمیانه‌، بخشهایی‌ از افریقا، امریکا و خاور دور را فراگرفت‌ و 26 کشور، از جمله‌ ایران‌، در آن‌ درگیر شدند
مولف:  عبدالرضا هوشنگ مهدوی
دومین‌ جنگ‌ فراگیر (شهریور1318ـ 1324/ سپتامبر 1939ـ اوت 1945) که‌ علاوه‌ بر اروپا، در بخشهای‌ گسترده‌ای‌ از قاره‌ آسیا و افریقا تأثیرات‌ مخرب‌ عمده‌ای‌ برجای‌ گذاشت‌ و کشورهای‌ اسلامی‌، از جمله‌ ایران‌، را درگیر خود ساخت‌
مولف:  علی اکبر ولایتی و اصغر صادقی یکتا - مولف:  محمود یزدان فام -

از مهم‌ترین‌ جنگهای‌ دوره‌ معاصر در فاصله‌ ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ش‌، این‌ جنگ‌ در پی‌ مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ زمینه‌ساز و مناقشه‌های‌ فزاینده‌ سیاسی‌ ـ نظامی‌ با تجاوز نیروهای‌ عراق‌ به‌ ایران‌ آغاز شد

مولف:  جواد کریمی
تجاوز نظامی‌ عراق‌ به‌ کویت‌ در 11 مرداد 1369/ 2 اوت‌ 1990 و اشغال‌ بخشی‌ از خاک‌ این‌ کشور، که‌ در 9 اسفند 1370/ 28 فوریه‌ 1991 با شکست‌ عراق‌ از نیروهای‌ متحدین‌ به‌ رهبری‌ امریکا پایان‌ یافت‌