جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

مولف:  اصغر کریمی - مولف:  یونس فرهمند -
شهری‌ کهن‌ در شمال‌ استان‌ خوزستان‌ که‌ امروزه‌ ویرانه‌ های آن‌ باقی‌ است‌ و به‌ سبب‌ بیمارستان‌ و مدرسه‌ای‌ در آن‌ شهرت‌ بسیار داشته‌ است‌
مولف:  گوهرتاج مینوچهر
از اصطلاحات‌ منطق‌ و فلسفه‌ و از کلیات‌ خمس‌ *
مولف:  شهناز رازپوش
تاجر، دریانورد،سیاستمدار و سفیر انگلستان‌ در ایران‌ و روسیه در سده‌ دهم‌/ شانزدهم‌
مولف:  سعید عدالت نژاد
واژه‌ای‌ پارسی‌ و کهن‌ و پرکاربرد به‌ معنای‌ هر گونه‌ درگیری‌ (ذهنی‌ و لفظی‌ و بدنی‌) افراد با خود یا با دیگران‌، خصوصاً به‌ معنای‌ زدوخورد خشن‌ میان‌ گروهها و اقوام‌ و ملتها و کشورها به‌ انگیزه‌های‌ مختلف‌؛ همین‌ معنای‌ تقریباً اصطلاحی‌ است‌ که‌ در مقاله‌ مفصّل‌ حاضر موردنظر است‌
مولف:  نگار ذیلابی
منابع‌ تاریخ‌ عرب‌، به‌ ویژه‌ ادبیات‌ ایام‌العرب‌ * ، نشان‌ می‌دهند که‌ جنگ‌ نه‌ تنها بخش‌ عمده‌ای‌ از زندگی‌ عرب‌ جاهلی‌ بود، که‌ از ارکان‌ و مقومات‌ زندگی‌ در جزیره‌العرب‌ به‌ شمار می‌رفت‌
مولف:  د. ایالون ، تلخیص از د. اسلام
در این‌ بخش‌، لشکرکشیهای‌ ممالیک‌ از زمان‌ عزیمت‌ از قاهره‌، محل‌ استقرار بخش‌ اصلی‌ سپاه‌، تا بازگشت‌ به‌ همان‌ شهر بررسی‌ می‌شود
مولف:  سیداطهر عباس رضوی و ج . برتون پیج، با اندکی تلخیص از د. اسلام
جنگ، هند دوره‌ اسلامی#‌