جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

مولف:  حسین عیان ، تلخیص از د. ا. د. ترک
شاعر دیوانی‌ و خوش‌نویس[عثمانی‌]
مولف:  شمامه محمدی فر
عموماً به‌ معنای‌ میان‌ و وسط‌ (مثلاً مغز برخی‌ دانه‌ها) و به‌طور اخص‌ میوه گردو*است‌
مولف:  خسرو خسروی
جوزْجان،# ناحیه تاریخی‌ و ولایتی‌ (استانی‌) در افغانستان‌.