جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

مولف:  رحیم رئیس نیا
از بنیان‌گذاران‌ حزب‌ اتحاد و ترقی‌،از فعالان‌ جنبش‌ ترکهای‌ جوان‌ *، نویسنده‌، مترجم‌، پزشک‌ و شاعر
مولف:  فرزانه ساسان پور
جودهپور،# مرکز شهرستان‌ جودهپور در ایالت‌ راجستان‌ در شمال‌ هند.
مولف:  معصومه رضازاده شفارودی - مولف:  ابوالقاسم کارگزار -
جودی‌،# کوهی‌ که‌ بنا بر قرآن‌ کریم‌، کشتی‌ نوح‌ پس‌ از طوفان‌ بر آن‌ قرار گرفت‌.
مولف:  بهرام پروین گنابادی
نحوی‌ برجسته اندلسی‌ در قرن‌ دوم‌
مولف:  ستار عودی
از دولتمردان‌ بزرگ‌ و بانفوذ دوره فاطمی‌ (حک: 297ـ 567)
مولف:  اصغر کریمی
شهری‌ قدیمی‌ در کوره (ولایت‌ یا استان‌) اردشیرخُرَّه‌ در فارس‌ در سه‌ کیلومتری‌ شمال‌غربی‌ شهر کنونی‌ فیروزآباد و 120 کیلومتری‌ جنوب‌ شیراز، که‌ ویرانه‌هایی‌ از آن‌ باقی‌ است‌
مولف:  معصومه بادنج
شهر و مرکز دهستان‌ هگمتانه‌ در بخش‌ مرکزی‌ شهرستان‌ همدان‌