جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

مولف:  فرید قاسملو
عنوان‌ کلی‌ آثاری‌ در زمینه شناخت‌، دسته‌بندی‌، معرفی‌ و گزارش‌ خواص‌ دارویی‌ کانیها
مولف:  ایرج افشار
قدیم‌ترین‌ کتاب‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ در باره احجار و معدن‌شناسی‌، از محمدبن‌ ابی‌البرکات‌ جوهری‌ نیشابوری‌
مولف:  خدیجه کثیری بیدهندی
خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌
مولف:  بهرام پروین گنابادی
بزرگ‌ترین‌ شاعر کلاسیک‌ عراقی ایرانی‌ تبار در نیمه قرن‌ چهاردهم‌
مولف:  محسن رنجبر
جوپار،# شهر و رشته‌کوهی‌ در استان‌ کرمان‌.
مولف:  عبدالرسول خیراندیش
بزرگ‌ترین‌ پسر چنگیزخان‌* و جدّ خانان‌ اردوی‌ زرین‌، قِرْیم‌ (کریمه‌)، تِیومَن‌، بخارا و خیوه‌
مولف:  عبداللّه صلواتی - مولف:  محمد زارع - مولف:  عبداللّه صلواتی -
اصطلاحی‌ در حدیث‌، اخلاق‌، فلسفه‌ و کلام‌ و عرفان‌