جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

اصطلاح‌ بی‌مسمّای‌ امروزی‌ برای‌ همة‌ انواع‌ خطوط‌ کتیبه‌های‌ باستانی‌ شمال‌ عربستان‌، که‌ بر خلاف‌ تیمائی‌ ، دیدانی‌ و لحیانی‌ ( رجوع کنید به «لحیان‌ * » )، حسائی‌/ احسائی‌ ، حسمایی‌ یا صفایی‌ ، هنوز به‌ دقت‌ طبقه‌بندی‌ نشده‌اند
ملقب‌ به‌ ضیاءالدین‌ و معروف‌ به‌ مُصْعَبی‌، فقیه‌ و متکلم‌ معروف‌ اِباضی‌ قرن‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌
ثناءاللّه‌ پانی‌پتی‌ رجوع کنید به پانی‌پتی‌، ثناءاللّه‌#
اعتقاد به‌ وجود دو خالق‌ و مدبر در عالم‌
ثنی‌، وقعه‌ رجوع کنید به وقعة‌ مزار#
محدّث‌ و از صحابیان‌ پیامبر اکرم‌
کوهی‌ مشهور در مکه‌
از قدیم‌ترین‌ و معروف‌ترین‌ و شاید نخستین‌ صورتهای‌ فلکی‌ و دومین‌ برج‌ از برجهای‌ دوازده‌گانة‌ منطقة‌البروج‌
محدّث‌ قرن‌ اول‌ و دوم‌
سلطان‌ عُمان‌ (حک : 1273ـ1283) از آل‌بوسعید