جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  م . ک . ا. مکدانلد و گ . م . ه . کینگ ، تلخیص از ( د. اسلام )
اصطلاح‌ بی‌مسمّای‌ امروزی‌ برای‌ همة‌ انواع‌ خطوط‌ کتیبه‌های‌ باستانی‌ شمال‌ عربستان‌، که‌ بر خلاف‌ تیمائی‌ ، دیدانی‌ و لحیانی‌ ( رجوع کنید به «لحیان‌ * » )، حسائی‌/ احسائی‌ ، حسمایی‌ یا صفایی‌ ، هنوز به‌ دقت‌ طبقه‌بندی‌ نشده‌اند
مولف:  علی محمد حکیمیان
ملقب‌ به‌ ضیاءالدین‌ و معروف‌ به‌ مُصْعَبی‌، فقیه‌ و متکلم‌ معروف‌ اِباضی‌ قرن‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌
مولف:  مریم کیانی فرید
اعتقاد به‌ وجود دو خالق‌ و مدبر در عالم‌
مولف:  معصومه اسماعیلی
محدّث‌ و از صحابیان‌ پیامبر اکرم‌
مولف:  ستار عودی
کوهی‌ مشهور در مکه‌
مولف:  حمیدرضا گیاهی یزدی
از قدیم‌ترین‌ و معروف‌ترین‌ و شاید نخستین‌ صورتهای‌ فلکی‌ و دومین‌ برج‌ از برجهای‌ دوازده‌گانة‌ منطقة‌البروج‌
مولف:  منیژه ربیعی
سلطان‌ عُمان‌ (حک : 1273ـ1283) از آل‌بوسعید