جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

فیلسوف‌ و دانشمند یونانی‌ در سدة‌ چهارم‌ و سوم‌ پیش‌ از میلاد
ثبات‌ هندوستانی‌، محمد عظیم‌ رجوع کنید به ثابت‌اللّه‌ آبادی‌، میرمحمد افضل‌#
مولف:  رحیم رئیس نیا
ثَخِذْ رجوع کنید به حساب‌، علم#‌
ثریّا رجوع کنید به پروین‌، خوشه‌#
مولف:  عمر فاروق آق اون ، تلخیص از ( د. ا. ترک )
زندگینامه‌نویس‌ و محقق‌ مشهور ترک‌
مولف:  یوسف بیدخوری
همسر دوم‌ محمدرضا پهلوی‌
مولف:  محمدمنصور هاشمی
فرقه‌ای‌ از خوارج‌، پیروان‌ ثعلبة‌بن‌ عامر (اشعری‌، ص‌ 97؛ ابوالمعالی‌، ص‌ 49؛ شهرستانی‌، ج‌ 1، ص‌ 131) یا ثعلبة‌بن‌ مشکان‌ (بغدادی‌، ص‌ 100؛ اسفراینی‌، ص‌ 33)
مولف:  مهرداد عباسی

مفسر و محدّث‌ و مُقْری‌ و واعظ‌ نیشابوری‌ قرن‌ چهارم‌ و پنجم‌

مولف:  سعید زعفرانی زاده
کنیه‌اش‌ ابوزید، مفسر، محدّث‌ و فقیه‌ مالکی‌ الجزایری‌ در قرن‌ نهم‌
مولف:  طاهر رحمانی
متفکر و مبارز سیاسی‌ تونسی‌ و بنیانگذار حزب‌ آزادی‌خواه‌ قانون‌ اساسی‌ در تونس‌