جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

مولف:  فهیمه علی بیگی
کتابی‌ تاریخی‌ به‌ فارسی‌ تألیف‌ علی‌بن‌ شمس‌الدین‌ لاهیجی‌ در سدة‌ دهم‌، مشتمل‌ بر چهل‌ سال‌ تاریخ‌ گیلان‌ (از 880 تا 920)
مولف:  عباسقلی غفاری فرد و مهین فهیمی
کتابی‌ در بارة‌ تاریخ‌ سرزمین‌ ترکستان‌ از 748 تا 952 و خانهای‌ جغتایی‌ و امیران‌ کاشغر، به‌ فارسی‌، تألیف‌ میرزا محمدحیدر دوغلات‌
مولف:  مهین فهیمی
کتابی‌ به‌ فارسی‌ در بارة‌ تاریخ‌ محلی‌ سرزمین‌ رویان‌ تألیف‌ مولانا اولیاءاللّهِ آملی‌ *
مولف:  عبدالحسین نوائی
کتابی‌ به‌ فارسی‌ در بارة‌ خاندان‌ زندیه‌ از 1200 تا 1210