جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۸مقاله یافت شد

الجامع‌ الاحکام‌ القرآن‌ رجوع کنید به تفسیر قرطبی‌#
یکی‌ از کتابهای‌ شش‌گانة‌ حدیثی‌ اهل‌سنّت‌ (صحاح‌ سته‌)، تألیف‌ ابوعیسی‌ تِرْمِذی‌ *
الجامع‌ الصحیح‌(2) رجوع کنید به بخاری‌، ابوعبداللّه‌ محمد؛ جامع‌ حدیث‌#
الجامع‌ الصغیر(2) رجوع کنید به الجامع‌ الکبیر(2)#
یکی‌ از جوامع‌ حدیثی‌ اهل‌ سنّت‌، به‌ عربی‌، اثر جلال‌الدین‌ عبدالرحمان‌ سیوطی‌، عالم‌ شافعی‌ قرن‌ نهم‌ و دهم‌
تألیف‌ گیاهشناس‌ و داروشناس‌ نامدار اَندَلُسی‌، ضیاءالدین‌ ابومحمد عبداللّه‌ مالَقی‌ (منسوب‌ به‌ مالَقَه‌ در اسپانیا) مشهور به‌ ابن‌بیطار * (وفاتش‌ در دمشق‌ در 646/1248) در بارة‌ داروها و خوراکیهای‌ «مُفْرَد» (= ساده‌، غیرمرکّب‌)
الجبّار، به‌ عنوان‌ یکی‌ از اسمای‌ الاهی‌، یک‌ بار در قرآن‌ کریم‌ به‌ کار رفته‌ است‌: المَلِکُ القُدُّوسُ الْعَزِیزُ الجبّارُ الْمُتَکَبِّرُ (حشر:23)
رساله‌ای‌ عربی‌ دربارة‌ دو بیماری‌ آبله‌ و سرخک‌، تألیف‌ ابوبکرمحمدبن‌ زکریای‌ رازی‌ * (251ـ313)، به‌ درخواست‌ یکی‌ از بزرگان‌ برای‌ استفادة‌ پزشکان‌
التکفیر و الهجرة‌ رجوع کنید به جماعت‌ المسلمین‌#
از کتابهای‌ فلسفی‌ و مهم‌ شهاب‌الدین‌ ابوالفتوح‌ یحیی‌بن‌ حبش‌ سهروردی‌، به‌ عربی‌