جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸مقاله یافت شد

مولف:  جمیل رجب
از عمده‌ترین‌ آثار نجومی‌ خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ به‌ عربی‌ و کتابی‌ مهم‌ در شناخت‌ اشکالات‌ الگوی‌ بطلمیوسی‌ جهان‌
مولف:  بهزاد لاهوتی
الخلیل (حِبرون)،# استان و شهرى در قلمرو دولت خودگران فلسطین در کرانه غربى رود اردن.
مولف:  عبداللّه عیسی لو
از نامهاى خداوند
مولف:  سعید زعفرانی زاده
از مهم‌ترین‌ کتابها در دانش‌ جرح‌ و تعدیل‌، تألیف‌ ابن‌ابی‌حاتمِ رازی‌ * (متوفی‌ 327)