جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۵۴۱مقاله یافت شد

مولف:  محمد خداوردی تاج آبادی
مركز شهرستان زرند در استان كرمان.
مولف:  زهرا قزلباش و ملیحه احسانی نیک
عالم حنفى اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم در ماوراءالنهر، مؤلف كتاب تعليم‌المتعلّم فى طريق‌التعلّم.
مولف:  فرزانه موحدیان
مادّه معدنى به رنگهاى زرد، نارنجى، يا قهوه‌اى، به‌صورت شفاف تا نيمه‌شفاف و به‌لحاظ ظاهرى شبيه گوگرد.
مولف:  کیانوش رضا نیا
يكى از باورهاى ناظر به پيدايش عالَم كه بنابر پژوهشهاى قديم‌تر، از فرقه‌هاى زردشتى در دوره ساسانى دانسته مى‌شد.
مولف:  محمد نور محمدی
موسيقى‌دان قرن دوم و سوم كه بنياد نظام موسيقايىِ معروف به نوبات اندلسى منسوب به اوست.
مولف:  بابک خضرائی
موسيقى‌دان قرن دوم و سوم كه بنياد نظام موسيقايىِ معروف به نوبات اندلسى منسوب به اوست.
مولف:  پریوش فتوحی
بافتن منسوجى با الياف طلا و نقره تابيده بر ابريشم (گلابتون)، غالبآ به‌صورت پارچه.
مولف:  پریوش فتوحی
دوختن رشته‌هاى زرين و سيمين روى پارچه.