جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۶۱۱مقاله یافت شد

مولف:  وحید عیدگاه طرقبه ای
از اصطلاحات عروض، به معناى تغييراتى كه بر اصول افاعيل هشتگانه عروضى وارد مى‌شود و فروع يا اجزاى فرعى را پديد مى‌آورد.
مولف:  پویان رضوانی
دورترين كوكب متحيره، واقع در فلك هفتم در هيئت بطلميوسى و دوره اسلامى.
مولف:  گروه فقه و حقوق
عالم فقه، مفسّر و حقوق‌دان سورى معاصر.
مولف:  سید علی آقایی
چهل‌وسومين سوره قرآن كريم.
مولف:  سعید زعفرانی زاده
دانشمند سرشناس شيعه و از اصحاب امام‌باقر و امام‌صادق عليهماالسلام.
مولف:  محمد کاظم رحمتی
محدّث و فقيه امامى قرن سوم و چهارم.