جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۴۷۵مقاله یافت شد

مولف:  اعظم ریاحی
ملقب به اميراسلام، ضابط تنگستان و از مبارزان معروف جنوب ايران در جنگ با نيروهاى انگليسى در جنگ جهانى اول.
مولف:  مهبانو علیزاده و فریبا کاظم نیا
پايان دوره باردارى و فرايند تولد نوزاد.
مولف:  سیروس شفقی و گروه جغرافیا
مهم‌ترين رود دائم و درون‌بومى در حوضه آبريز ايران مركزى.
مولف:  ستار عودی و زلیخا نقوی
ملكه مشهور تَدمُر* در سده سوم ميلادى.
مولف:  عباس احمدوند
از شهرهاى مهم قطر در قرن دوازدهم.
مولف:  گروه زبان و ادبیات و فریده حق بین
علمِ به‌دست‌آوردن شناختى نظام‌يافته و قاعده‌مند از موضوع زبان در همه ابعاد، سطوح و جنبه‌هاى مختلف آن (رابينز[۱] ، ص ۱ـ۳).
مولف:  نرگس قلی زاده آهنگر
كتابى درباره تاريخ تيموريان به فارسى، تأليف حافظ ابرو* در سده نهم.