جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۵۴۱مقاله یافت شد

مولف:  سید علی آقایی و محمد جواد یاوری سر تختی
راوى امامى قرن دوم و سوم.
مولف:  محمود رضا اسفندیار
از حكومتهاى پادشاهى مسلمان جنوب‌شرقى آسيا در مجمع‌الجزاير ريائو ـ لينگا[۱] واقع در سواحل شرقى سوماترا* و ورودى جنوبى تنگه مالاكا[۲] .
مولف:  ندا اخوان اقدم
خاورشناس چك و نويسنده آثار متعدد درباره زبان و ادبيات فارسى.
مولف:  عبدالله شهبازی
از خاندانهاى تأثيرگذار در تحولات تاريخ معاصر ايران.
مولف:  مجد الدین کیوانی
خاورشناس نامور آلمانى و متخصص تاريخ، فرهنگ، و عرفان اسلامى.
مولف:  مرضیه کاظمی نور عینی
نام دو گياه دارويى و ادويهاى، يعنى ريحان و شاهاِسپَرغَم، به ترتيب با نامهاى علمى Ocimum basilicum و O. minimum از تيره نعناييان .
مولف:  مهدی صحرا گرد
يا ريحانى، از قلمهاى ششگانه (اقلام سته) يا خطوط اصول، كه در كتابت مصحفها (نسخه‌هاى قرآن) كاربردى گسترده داشته‌است.