جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۳۶۱مقاله یافت شد

مولف:  وفا یزدان منش
نهضتى در ادبيات اردو، در نيمه اول قرن چهاردهم/ بيستم.
مولف:  علی کالیراد
(روملى/ روم‌الى)، نام ايالتى شامل سرزمينهاى تحت حاكميت عثمانى در شبه‌جزيره بالكان* و همچنين عنوانى عام براى قلمرو دولت عثمانى در اين منطقه.
مولف:  علی کالیراد
قلعه‌اى ساخته سلطان‌محمد فاتح* بر كرانه اروپايى تنگه بوسفور* در استانبول.
مولف:  عبد الکریم گلشنی
ايران‌شناس آلمانى، استاد و رئيس بخش شرق‌شناسى دانشگاه آلبرت لودويگِ فرايبورگ[۲] و بنيان‌گذار مؤسسه شرقى بيروت[۳] (المعهد الالمانى للابحاث الشرقيه).
مولف:  مجتبی خلیفه - مولف:  زهیر صیامیان گرجی و ستار عودی و محمد رضا ناجی - مولف:  ستار عودی - مولف:  سیده رقیه میر ابوالقاسمی - مولف:  مهدی گلچین عارفی -
بخش شرقى امپراتورى روم، كه پس از تجزيه آن در اواخر سده‌چهارم ميلادى تا اواسط سده نهم/ پانزدهم در سرزمينهايى از جنوب‌شرقى و جنوب‌اروپا و غرب‌آسيا برقرار بود.
مولف:  علی پور صفر قصابی نژاد
نام يكى از ايلهاى قزلباش* و از قديم‌ترين مريدان صفويه.