جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۴۷۳مقاله یافت شد

مولف:  محمد کاظم رحمتی
عالم و فقيه‌و كتاب‌شناس صاحب‌نام امامى معاصر.
مولف:  ستار عودی
فرهنگ اَعلام جغرافيايى، تأليف اواخر سده هفتم يا اوايل سده هشتم.
يا شرح لمعه از مشهورترين منابع فقهى امامى، اثر فقيه نامدار شيعه زين‌الدين‌بن على عامِلى، معروف به شهيد ثانى* (شهادت در ۹۶۵). الروضة البهيّة شرح كتاب اللّمعة الدمشقية فقيه مشهور امامى، محمدبن مكّى عاملى، معروف به شهيد اول* (شهادت در ۷۸۶) است.
مولف:  رسول جعفریان
اثرى مشهور در مقتل‌نگارى نوشته ملاحسين واعظ كاشفى‌سبزوارى*.
مولف:  جمشید کیان فر
از مشهورترين كتابهاى تاريخ عمومى به فارسى، تأليف محمدبن خاوَندشاه مشهور به ميرخواند* (متوفى ۹۰۳).
مولف:  حسن اله یاری
كتابى به فارسى در تاريخ صفويان، تأليف ميرزابيگ‌بن حسن حسينى جُنابَدى، مورخ دوره شاه‌عباس اول صفوى*.
مولف:  مریم حسینی آهق
اثرى در اصول فقه حنبلى، تأليف ابن‌قدامه* فقيه نامور قرن ششم و هفتم.
مولف:  سید جلال حسینی بدخشانی
مهم‌ترين اثر فارسى بازمانده از اسماعيليه نزارى دوره الموت، كه در ۶۴۰ در قلعه الموت به نگارش درآمده‌است.