جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۴۷۳مقاله یافت شد

مولف:  عبد العلی حدیدی
شهر و شهرستانى در استان گيلان.
مولف:  عباس ماهیار
شاعر شهير فارسى‌سراى سده سوم و مشهور به پدر شعر فارسى.
مولف:  پریوش فتوحی
دوختن نقش با نخ و سوزن و گاه نگين و نوار بر پارچه.
مولف:  نفیسه جلالیان
شهر و بخشى در شهرستان دماوند*، در استان تهران.
مولف:  محمد محمود
از شهرهاى كهن در مغرب ايران.
مولف:  سید سعید میر محمد صادق
خاندان محلى حكومتگر در مازندران، در سده دهم.
مولف:  غلامعلی حداد عادل
مدرّس فيزيك و از بنيان‌گذاران تعليم و تربيت نوين اسلامى در ايران و نخستين مدير دبيرستان علوى.
مولف:  عسکر بهرامی
دولتمرد و خاورشناس آلمانى، داراى چندين اثر در زمينه تاريخ ايران و زبان و ادبيات فارسى.