جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

حكیمى، حاجى محمدرضا، معروف به ابوالملّه، از علماى مبارز مشروطه‌خواه. وى در رشت به دنیا آمد.

حلّاج، كسى كه الیاف پشم یا پنبه را از هم باز و زوائد را از آنها جدا می‌كند.

حَلّاج، حسین بن منصور، صوفى مشهور سده سوم و چهارم.

حلال رجوع کنید به احكام خمسه

حلب، از قدیم ‌ترین شهرهاى منطقه شامات، داراى پیشینه و جایگاه مهم سیاسى و آثار فرهنگى تمدنى در دوره اسلامى، امروزه دومین شهر مهم سوریه و نیز نام استانى در این كشور.

حلبچه، شهرى در استان سلیمانیه عراق كه در جنگ عراق با ایران، توسط دولت عراق بمباران شیمیایى شد.

ثعلبی  ابواسحاق  رجوع کنید به ثعالبی  ابواسحاق  احمدبن  محمد

رهى معيّرى، شهرت محمدحسن معيرى، متخلص به رهى، شاعر و ترانه‌سراى مشهور معاصر.

ذِى‌الْقُربى، تعبيرى قرآنى به معناى خويشاوند رَحِمى و نَسَبى.

رشد جمعيت، افزايش شمار مردم ساكن يك كشور يا منطقه در بازهاى معيّن از زمان. ميزان رشد جمعيت نيز در بازة زمانى مفروض از تقسيم مقدار افزايش جمعيت در اين بازه بر مقدار جمعيت در ابتداى بازه بهدست مىآيد.