جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

مولف:  حجت‌اللّه طاهرى

حكیمى، حاجى محمدرضا، معروف به ابوالملّه، از علماى مبارز مشروطه‌خواه. وى در رشت به دنیا آمد.

مولف:  افسانه منفرد

حلّاج، كسى كه الیاف پشم یا پنبه را از هم باز و زوائد را از آنها جدا می‌كند.

مولف:  محمدهانى ملازاده

حَلّاج، حسین بن منصور، صوفى مشهور سده سوم و چهارم.

حلال رجوع کنید به احكام خمسه

مولف:  بهزاد لاهوتى افسانه منفرد اكرم ارجح عبدالكریم عطارزاده

حلب، از قدیم ‌ترین شهرهاى منطقه شامات، داراى پیشینه و جایگاه مهم سیاسى و آثار فرهنگى تمدنى در دوره اسلامى، امروزه دومین شهر مهم سوریه و نیز نام استانى در این كشور.

مولف:  اصغر صادقی‌یكتا

حلبچه، شهرى در استان سلیمانیه عراق كه در جنگ عراق با ایران، توسط دولت عراق بمباران شیمیایى شد.

ثعلبی  ابواسحاق  رجوع کنید به ثعالبی  ابواسحاق  احمدبن  محمد

مولف:  صفورا هوشیار

رهى معيّرى، شهرت محمدحسن معيرى، متخلص به رهى، شاعر و ترانه‌سراى مشهور معاصر.

مولف:  بمانعلى دهقان اسماعيل باغستانى

ذِى‌الْقُربى، تعبيرى قرآنى به معناى خويشاوند رَحِمى و نَسَبى.

مولف:  سید احمد هاشمی و محمد عليزاده و محمدهادى طلعتى

رشد جمعيت، افزايش شمار مردم ساكن يك كشور يا منطقه در بازهاى معيّن از زمان. ميزان رشد جمعيت نيز در بازة زمانى مفروض از تقسيم مقدار افزايش جمعيت در اين بازه بر مقدار جمعيت در ابتداى بازه بهدست مىآيد.