بنیاد نهج البلاغه

معرف

مؤسسه‌ای‌ با هدف‌ پژوهش‌ تخصصی‌ دربارة‌ نهج‌البلاغه‌
متن
بنیاد نهج‌البلاغه‌ ، مؤسسه‌ای‌ با هدف‌ پژوهش‌ تخصصی‌ دربارة‌ نهج‌البلاغه‌ . این‌ بنیاد در 1353 ش‌، به‌ کوشش‌ سید جمال‌الدین‌ دین‌پرور و تنی‌ چند از پژوهشگران‌ روحانی‌، با هدف‌ پژوهش‌ تخصصی‌ دربارة‌ نهج‌البلاغه‌ ، تأسیس‌ شد. تأسیس‌ کتابخانة‌ اختصاصی‌ برای‌ نهج‌البلاغه‌ ، گردآوری‌ فیلم‌ و میکروفیلم‌ از نسخه‌های‌ خطی‌ نهج‌البلاغه‌ و شرح‌ و ترجمه‌های‌ آن‌، برگزاری‌ چند کنگرة‌ علمی‌ دربارة‌ نهج‌البلاغه‌ و یک‌ کنگره‌ دربارة‌ شریف‌ رضی‌ (گردآورندة‌ نهج‌البلاغه‌ )، تدوین‌ دورة‌ درسهای‌ آموزش‌ عقاید بر پایة‌ نهج‌البلاغه‌ به‌ روش‌ مکاتبه‌ای‌، با عنوان‌ از علی‌ آموز ، احیای‌ نسخة‌ قدیمی‌ مطلوب‌ کل‌ طالب‌ (شرح‌ مأة‌ کلمة‌ تألیف‌ جاحظ‌، به‌ نثر و نظم‌) اثر رشیدالدین‌ وطواط‌ * ، و چاپ‌ نهج‌البلاغه‌ براساس‌ نسخه‌هایی‌ معتبر کهن‌ از فعالیتها و برنامه‌های‌ این‌ بنیاد است‌.
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد 4
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده