دریاسالار ← دریابیگی

معرف

دریاسالار ← دریابیگى#
متن
دریاسالار ← دریابیگىNNNNدُرّى اصفهانى، ضیاءالدین، مدرّس فلسفه در قرن چهاردهم. او در 1293 در قریة درّ، از توابع اصفهان، به‌دنیا آمد و بعد از تحصیل علوم مقدماتى در زادگاهش، در 1309 به قصد دانش‌اندوزى به اصفهان و سپس به تهران رفت (شهرزورى، ج 2، خاتمة دُرّى، ص 155). او از شاگردان میرزامحمدحسن کرمانشاهى*، ملامحمد کاشانى و جهانگیرخان قشقایى بود (شهرزورى، همانجا؛ صدوقى‌سها، ص 74). درى اصفهانى پس از سکونت در تهران، به تدریس در دانشگاه مشغول شد (مهدوى، ص 392). در 1327، مدرسه‌اى تأسیس کرد و با جدیت به تدریس و مباحثه در آن و همچنین مطالعه، تحقیق و نگارش کتاب پرداخت (شهرزورى، ج 2، همان خاتمه، ص156). او در 1334ش (1375) در تهران درگذشت (مهدوى؛ صدوقى‌سها، همانجاها).روش درّى اصفهانى در فلسفه، مشائى بود. او علاوه بر ترجمة برخى متون فلسفى، رساله‌هاى بسیارى از ابن‌سینا را به فارسى ترجمه کرده‌است: برخى از آثار وى عبارت‌اند از:1) لمعات المسترشدین یا اصول عقاید دین (تهران 1306ش). 2) فلسفة‌الاعتماد (تهران 1311ـ1317ش). 3) کنزالحکمة، که ترجمه فارسى نزهة‌الارواح و روضة‌الافراح شمس‌الدین محمد شهرزورى* است و در 1316ش در تهران چاپ شده‌است. او در این کتاب (ج 2، خاتمه، ص 157ـ164) از کتاب اسفار ملاصدرا، انتقاد مى‌کند و معتقد است که وى در آن کتاب فقراتى از کتابهاى پیشینیان را بدون ذکر نام کتابها و مؤلف آنها آورده و آن مطالب را به خودش نسبت داده‌است. برخى از اهل فلسفه به این انتقاد پاسخ گفته‌اند (← ثبوت، ص 123ـ130، به نقل از ابوالحسن شعرانى؛ حائرى یزدى، ص کد ـ کو). 4) کنزالمسائل فى أربع رسائل، که مشتمل است بر ترجمه و شرح فصوص فارابى، ترجمة رساله‌اى دربارة خیر و شر از خیام، تألیف رساله‌اى در بیان حدوث زلزله و رساله‌اى در شرح برخى اصطلاحات فلسفه. این کتاب در 1330ش، در تهران چاپ شده‌است. 5) ترجمة رسائلى از ابن‌سینا، از جمله : رسالة عرشیه، همراه با مقدمة مفصّلى که آن را فوائدالدریة نام نهاده‌است؛ رساله در سرّقدر؛ رسالة فیض الهى؛ رساله عشق؛ رسالة تحفه، دربارة تجرد و جوهریت نفس ناطقه؛ رسالة ترغیب بر دعا؛ رسالة اسرارالصلوة؛ تفسیر سورة توحید؛ تفسیر سورة قل اعوذ بربّ الفلق؛ تفسیر سورة قل اعوذ بربّ الناس؛ و کیفیت استجابت دعا. این مجموعه با عنوان رسائل ابن‌سینا (تهران 1360ش) چاپ شده‌است. 6) شرح و ترجمة شش رساله از ابن‌سینا، از جمله مبدأ و معاد، قصیدة عینیه، اقسام علوم عقلى و تقسیم نفوس با عنوان راهنماى حکمت (تهران 1373). 7) شرح منظومه سبزوارى. 8) تصحیح ترجمة فروغى از طبیعیات شفا (دُرّى اصفهانى، مقدمه، ص ]1ـ 2[؛ براى اطلاع از دیگر آثار وى ← مشار، ج 3، ستون 567ـ569).منابع : اکبر ثبوت، «حدیث دانایى و آموزگارى»، در زندگى‌نامه و خدمات علمى و فرهنگى مرحوم علامه میرزاابوالحسن شعرانى، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1384ش؛ مهدى حائرى یزدى، کاوشهاى عقل نظرى، تهران 1361ش؛ ضیاءالدین دُرّى اصفهانى، کتاب کنزالمسائل فى اربع رسائل، تهران 1330ش؛ محمد بن محمود شهرزورى، کتاب کنزالحکمة: ترجمه نزهة‌الارواح و روضة‌الافراح، مترجم: ضیاءالدین دُرّى، تهران 1316ش؛ منوچهر صدوقى‌سها، تاریخ حکماء و عرفاء متأخر بر صدرالمتألهین، تهران 1359ش؛ خانبابا مشار، مؤلّفین کتب چاپى فارسى و عربى، تهران 1340ـ1344ش؛ مصلح‌الدین مهدوى، تذکرة القبور، یا، دانشمندان و بزرگان اصفهان، اصفهان 1348ش.
نظر شما
مولفان
معصومه اسماعیلی ,
گروه
رده موضوعی
جلد17
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده