حدث (در فقه) رجوع کنید به طهارت؛ غسل؛ وضو
معرف
حَدَث (در فقه) رجوع کنید به طهارت؛ غسل؛ وضو#
متن
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 12
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده