حدادی ابوبکربن علی

معرف

ملقب به رضی‌الدین، فقیه و زاهد حنفى قرن هشتم
متن
حَدّادى، ابوبکربن على، ملقب به رضی‌الدین، فقیه و زاهد حنفى قرن هشتم. برخى منابع لقب او را حداد ذکر کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به خزرجى، ج 2، ص 243؛ ابن‌دیبع، ص 112، 161، 169). وى در 720 در عَبّادیه، از مناطق اطراف زَبید (شهرى در یمن)، به دنیا آمد (زرکلى، ج 2، ص 67). در پاره‌اى منابع نام پدر او محمد ذکر شده است (براى نمونه رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج 2، ستون 1488؛ سرکیس، ج 1، ستون 746؛ المکتبة الازهریة، ج 2، ص 135). او نزد پدرش و نیز نزد علی‌بن نوح اُبْوى، علی‌بن عمر علوى و سراج‌الدین ابوبکربن على هاملى* درس خواند و در علوم گوناگون تبحر یافت (حاجی‌خلیفه، ج 2، ستون 1868؛ شوکانى، ج 1، ص 166) و به نوشته خزرجى (همانجا) شاگردانى تربیت کرد. وى را به زهد و عبادت ستوده‌اند. او در سال 800 در زبید فوت کرد و در همانجا در مقبره باب‌القرتب دفن شد (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 259؛ ابن‌دیبع، همانجاها؛ حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 446؛ شوکانى، همانجا).حدادى بیش از بیست اثر دارد که بیشتر آنها فقهى است (شوکانى، همانجا). آثار و آراى فقهى او بعدها مورد توجه برخى فقهاى حنفى قرارگرفت (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌نجیم، ج 1، ص136، 393، ج 2، ص 620، ج 3، ص 432؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص455، 612، ج 3، ص 377، 396، ج 4، ص 273). مهم‌ترین آثار فقهى وى عبارت‌اند از: شرح کتاب مختصر از احمدبن محمد قدورى* به نام السراج الوهاج الموضح لکل طالب محتاج و تلخیص آن با نام الجوهرة النیرة (المنیرة؛ مصر 1322)؛ شرح کتاب فقهى المنظومة الهاملیة اثر استادش سراج‌الدین هاملى با نام سراج الظلام؛ و النورالمستنیر، شرح منظومه عمربن محمد نسفى در علم خلاف و فقه تطبیقى (حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 621، ج2، ستون 1631،1867ـ 1868؛ شوکانى ،همانجا؛ سرکیس، همانجا؛ المکتبةالازهریة، ج2، ص135ـ136). حاجی‌خلیفه (ج1، ستون 1367) اثرى فقهى با نام الرحیق‌المختوم را به او نسبت داده‌است.کشف ‌التنزیل فى تحقیق التأویل معروف به تفسیر حدادى، و شرح قصیده قید الأوابد سروده اسماعیل‌بن ابراهیم ربعى (حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 446، ج 2، ستون 1367ـ1368، 1488) نیز از آثار مهم حدادى است.منابع : ابن‌دیبع، الفضل‌المزید علی‌بغیةالمستفیدفی‌اخبار زبید، چاپ محمدعیسى صالحیه، کویت1402/1982؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار على الدرّالمختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛ ابن‌نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ حاجی‌خلیفه؛ علی‌بن حسن خزرجى، العقود اللؤلؤیة فى تاریخ الدولة الرسولیة، ج 2، چاپ محمدبن على اکوع، صنعا 1403/1983؛ خیرالدین زرکلى،الاعلام، بیروت 1999؛ یوسف الیان سرکیس، معجم‌المطبوعات العربیة والمعربة، قاهره 1346/1928، چاپ افست قم 1410؛ محمد شوکانى، البدر الطالع بمحاسن من بعدالقرن السابع، قاهره 1348، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ المکتبة الازهریة، فهرس الکتب الموجودة بالمکتبة الازهریة، قاهره 1364ـ1368/ 1945ـ1949.
نظر شما
مولفان
مریم حسینی آهق ,
گروه
رده موضوعی
جلد12
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده