حبیب آباد

معرف

شهرى در بخش بُرخوار در شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان
متن
حبیب‌آباد، شهرى در بخش بُرخوار در شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان. این شهر در ارتفاع حدود 557، 1 مترى، در هجده کیلومترى شمال‌شرقى اصفهان و در دشت قرار دارد. آب و هواى آن خشک و نیمه‌بیابانى است. بیشترین دماى آن ْ42 در مرداد، کمترین آن ْ2ر12- در بهمن و بارش سالیانه آن 6ر121 میلیمتر است (سازمان هواشناسى کشور، ص 34). اهالى شهر، شیعه دوازده امامی‌اند و به فارسى، بدون لهجه محلى، گفتگو می‌کنند (فرهنگ جغرافیائى آبادیها، ج 71، ص 95). در سرشمارى 1375ش ،جمعیت شهر 005 ، 8 تن ضبط شده است (مرکز آمار ایران، ص هفتادو چهار). حبیب‌آباد در 1345ش تبدیل به شهر شد و با تشکیل شهرستان برخوار و میمه در تیر 1368، از شهرهاى تابع این شهرستان گردید (ایران. وزارت کشور، 1382ش، ذیل «استان اصفهان»).از صنایع‌دستى، فرش‌بافى با طرح نائینى در آن رواج دارد (فرهنگ جغرافیائى آبادیها، همانجا).هسته اولیه شهر مرقد شاهزاده عبدالمؤمن بوده، که گفته می‌شود از اولاد امام موسی‌بن جعفر علیه‌السلام است، و حبیب‌آباد بعدها در پیرامون آن گسترش یافته است. همچنین توسعه شهر بیشتر به‌سمت شمال‌شرقى و جنوب‌شرقى و در مسیر عبور آب قنات بوده‌است (رجوع کنید به طرح هادى شهر حبیب‌آباد، ص29). جابرى انصارى در اواخر سده سیزدهم، جمعیت آن را چهار هزار تن ضبط کرده (ص 153) و افضل‌الملک در سده‌هاى سیزدهم و چهاردهم آن را از روستاهاى بزرگ بلوک برخوار آورده و از وجود معادن نمک در شمال و مشرق آن یاد کرده است (ص 78ـ 79). در دوره پهلوى دوم، ده رشته قنات، محصولاتى مانند غله و پنبه، تولیداتى مانند پشم و روغن، و از صنایع‌دستى کرباس‌بافى و قالی‌بافى در آن وجود داشت (رزم‌آرا، ج10، ص70).میرزامحمدعلى معروف به معلّم حبیب‌آبادى*، مؤلف کتاب مکارم‌الآثار، از اهالى حبیب‌آباد بوده است (رجوع کنید به حبیب‌آبادى، ج 3، ص 7ـ8).منابع : غلامحسین افضل‌الملک، سفرنامه اصفهان، چاپ ناصر افشارفر، تهران 1380ش؛ ایران. وزارت کشور. معاونت سیاسى. دفتر تقسیمات کشورى، نشریه تاریخ تأسیس عناصر تقسیماتى به همراه شماره مصوبات آن، تهران 1382ش؛ همو، نشریه عناصر و واحدهاى تقسیمات کشورى ]تا پایان آبان 1384[، تهران 1384ش؛ محمدحسن جابرى انصارى، تاریخ اصفهان و رى و همه جهان، ]اصفهان[ 1321ش؛ محمدعلى حبیب‌آبادى، مکارم‌الآثار در احوال رجال دو قرن 13 و 14 هجرى، ج 3، اصفهان 1351ش؛ رزم‌آرا؛ سازمان هواشناسى کشور، سالنامه آمارى هواشناسى: 76ـ 1375، تهران 1378ش؛ طرح هادى شهر حبیب‌آباد، اصفهان: سازمان خدمات طراحى شهرداریهاى استان اصفهان، 1375ش؛ فرهنگ جغرافیائى آبادیهاى کشور جمهورى اسلامى ایران، ج 71 : اصفهان، تهران: اداره جغرافیائى ارتش، 1367ش؛ مرکز آمار ایران، سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1375 : نتایج تفصیلى کل کشور، تهران 1376ش؛ نقشه جمهورى اسلامى ایران: براساس تقسیمات کشورى، مقیاس 000،600، 1:1، تهران: گیتاشناسى، 1383ش.
نظر شما
مولفان
یونس شاه حسینی ,
گروه
رده موضوعی
جلد12
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده