ترانه سرایی حالت.

معرف

با فرارسیدن یک دوره آزادى موقت در مطبوعات دهه 1320ش، حالت ترانه‌هایى فکاهى با مایه‌هاى انتقادى و اجتماعى سرود
متن
ترانه‌سرایى حالت. با فرارسیدن یک دوره آزادى موقت در مطبوعات دهه 1320ش، حالت ترانه‌هایى فکاهى با مایه‌هاى انتقادى و اجتماعى سرود. وى در این ترانه‌ها از زبان عوام و طبقه فرودست استفاده کرده و گاه آن را با زبان ادبى رسمى آمیخته، که از آن جمله ترانه معروف «چاقوکشها» است (رجوع کنید به حالت، ص 16ـ17).در اواخر دهه 1320ش، او شاعر و ترانه‌سراى شناخته شده‌اى در حوزه موسیقى تهران بود و بیشتر با مهدى خالدى (متوفى 1369ش)، آهنگ‌ساز معروف آن زمان، همکارى می‌کرد. از مشهورترین ترانه‌هایى که حالت بر روى آهنگهاى خالدى سروده، «گل و خار» در آواز ابوعطا و «شیرین» در دستگاه شور است (خالدى، ص ]72، 240[).حالت سراینده نخستین سرود جمهورى اسلامى ایران است که آهنگ آن را محمد بیگلری‌پور ساخته است و تا 1370ش نیز از رسانه‌ها پخش می‌شد (رجوع کنید به حالت، ص 25). این سرود در گام ماژور است و کلام آن مفصّل و متشکل از دو بند است که با یکدیگر متفاوت‌اند، ولى با نغمه واحدى خوانده می‌شوند. مجموعه ترانه‌ها و سرودهاى حالت تاکنون به صورت مستقل چاپ نشده است.منابع : علاوه بر اطلاعات شخصى مؤلف؛ ابوالقاسم حالت، 57 سال با ابوالقاسم حالت: زندگی‌نامه خودنوشت و خاطرات، تهران 1379ش؛ مهدى خالدى، مهدى خالدى ]مجموعه آهنگها[، گردآورى و تألیف حبیب‌اللّه نصیری‌فر، ]تهران: نگاه[، 1370ش.
نظر شما
مولفان
سید علیرضا میرعلی نقی ,
گروه
رده موضوعی
جلد12
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده