چورم

معرف

چورُم،# استان و شهرى در ترکیه.
متن
چورُم، استان و شهرى در ترکیه.1) استان چورم. در شمال مرکزى ترکیه واقع است. از شمال به استانهاى قسطمونى، سینوپ و سامسون، از مشرق به استان آماسیه، از جنوب به استان یوزغاد/ یوزغات، از جنوب غربى به استان کِرک قلعه و از مغرب به استان چانغرى/ چانگیرى محدود می‌شود. این استان در منطقه کوهستانى واقع شده و از کوههاى مهم آن اگرلی‌داغى، قره‌داغ و کرلارداغی‌است. رودهاى قزل ایرماق، یشیل ایرماق و چورم چاى، از ریزابه‌هاى آن، در این استان جاری‌اند (رجوع کنید به )اطلس جغرافیایى ترکیه(، بخش 1، ص 17ـ20، بخش 2، نقشه 26ـ27).استان چورم مشتمل است بر شهرستانهاى هیمنه که در تولید فرش شهرت دارد، بیگ پازارى و ایاش که داراى چشمه‌هاى آب گرم هستند و نلی‌خان که مرکز تولید برنج است ()اطلس عثمانى(، ص 62).جمعیت استان چورم در 1382ش/ 2003، حدود 000 ،174 نفر بوده است()سازمان‌ملل متحد(، ص277).2)شهر چورم. در دشتى زیبا و گسترده واقع است (سامى، ذیل مادّه). شهر چورم با راههاى اصلى آنکارا ـ سامسون با دیگر شهرهاى ترکیه در ارتباط است (رجوع کنید به )اطلس جغرافیایى ترکیه(، بخش 1، ص 19ـ20).از آثار باستانى شهر، مسجدجامع و قلعه چورم واقع در شمال شهر است (رجوع کنید به همان، بخش 2، نقشه 26ـ27). شهر چورم پیش از اسلام، تاویوم یا تائویون نام داشت و در دره آلاجا، در راه شاهى آسیاى صغیر (روم)، واقع بود (موستراس، ص 244؛ رمزى، ص 29، 50، 243، 257).در دوره عثمانى، ولایت چورم مدتى سَنجَقِ مستقلى به مرکزیت شهر چورم، و مدتى نیز در ولایت آنکارا و جزء سنجق یوزغاد بود (رجوع کنید به سامى؛ )اطلس عثمانى(، همانجاها).شهر چورم در دوره عثمانى داراى مسجدجامع، تکیه، حمام، بازار، مکتب‌خانه و قلعه بود (رجوع کنید به اولیا چلبى، ج 2، ص 408).در نزدیکى شهر چورم، در ده علوان چلبى، مزار شیخ علوان، پسر عاشق‌پاشا* شاعر معروف، قرار دارد (همان، ج 2، ص 410) که وجود آن نشان‌دهنده رواج عقاید علویان بکتاشى در چورم است. در دوران معاصر گاهى درگیریهاى خونین و کوتاه مدت میان صاحبان این عقاید و دیگر فرق اسلامى، در این شهر روى داده است (شانکلند، ص 1).منابع : اولیا چلبى؛ شمس‌الدین‌بن خالد سامى، قاموس‌الاعلام، چاپ مهران، استانبول 1306ـ1316/ 1889ـ1898؛ ک. موستراس، المعجم الجغرافى للامبراطوریة العثمانیة، ترجمة و تعلیق عصام محمد شحادات، بیروت 1423/2002؛Osmanli atlasi: xx. Yuzyl baslari, ed. Rahmi Tekin and Yasar Bas, Istanbul: Osmanli Arastirmalari Vakfi, 2003; W.M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor, Amsterdam 1962; David Shankland, The Alevis in Turkey: the emergence of a secular Islamic tradition, London 2003; Turkiye cografya atlasi, Istanbul: Dogan Burda Rizzoli, 2004; United Nations, Demographic Yearbook, New York 2006.
نظر شما
مولفان
عباس احمدوند ,
گروه
رده موضوعی
جلد12
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده