درویش پاشا بوسنوی

معرف

ولتمرد و شاعر عثمانى

متن

درویش‌پاشا بوسنوى، ولتمرد و شاعر عثمانى. او مانند بسیارى از دولتمردان عثمانى بنابه سنّت دِوْشیرمه* در دوره سلطنت سلیم دوم (ﺣک : 974ـ982) در نوجوانى از خانواده‌اش که ساکن قصبة موستار ، در هرزگوین (← على توفیق، ص 128ـ133) بودند، جدا شد و به استانبول انتقال یافت (قنالى‌زاده، ج 1، ص 372). او براى تربیت به کاخ ابراهیم‌پاشا فرستاده شد که مخصوص تربیت خدمة دربار و افراد سواره‌نظام بود و در دورة تحصیل علاقه و استعداد زیادى براى کسب علم و معرفت و به‌ویژه ادبیات از خود نشان داد (د.ا.ترک، ذیل «درویش‌پاشا»). او در دیباچة مرادنامه، که زندگینامة خود اوست، خاطرنشان کرده که از محضر احمد بوسنوى، نویسندة شرحهاى متعدد بر آثار شعراى فارسى‌گو، بهره‌مند شده‌است (← بوگدانوویچ ، 1343ش ب، ص 586 و پانویس 4).درویش‌پاشا در دورة سلطنت مراد سوم (982ـ1003) به دربار راه یافت و به گروه دوغانجیها (بازداران/ بازیاران) پیوست. او با غزلها و قصایدى که سرود توجه سلطان را جلب کرد و بعدها براى خدمت در خاصْ اوطه (اتاق مخصوص نگهدارى امانات مقدس، خزانه و امثال آن) پذیرفته شد (قنالى‌زاده، ج 1، ص 373) و در رجب 1004 به مرتبة دوغانجى‌باشى ارتقا یافت (د.ا.د.ترک، ذیل «درویش‌پاشا»).به نوشتة ابراهیم پچوى (ج 2، ص 132)، درویش‌پاشا مصاحب خاص مراد سوم بود و وظیفة سرپرستى ارتباطات دربار با شخص سلطان را برعهده داشت.درویش‌پاشا تا اوایل سلطنت محمدسوم (ﺣک : 1003ـ 1012) در دربار عثمانى خدمت مى‌کرد (← د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «درویش‌پاشا»). در دورة جنگ بزرگ بین هاپسبورگهاى اتریش با عثمانیها (1001ـ1015/ 1593ـ 1606) به وظایفى در خارج از دربار و سرحدات غربى قلمرو عثمانى گمارده شد؛ او به‌سبب شجاعت در جنگهاى اگرى و حاچ اُوَسى در 1005/1596، مقام کوچک میرآخورى (میرآخورى کوچک) را یافت؛ سپس به حکومت سنجق سگد ، واقع در مجارستان، منصوب گردید و در 1007/ 1599 بیگلربیگى* بوسنى شد (>دایرة‌المعارف زبان و ادبیات ترکى<، ذیل «درویش‌پاشا»). در تواریخ عثمانى دربارة لشکرکشیهاى درویش‌پاشا بر کفار و غنایم و اسرایى که به‌دست آورده، مطالبى آمده‌است (براى نمونه ← سلانیکى مصطفى‌افندى ، ج 2، ص 793؛ حسن بیگ‌زاده‌احمد ، ج 3، ص 614). او در 1008/ 1599 در مصالحه با نیروى سه‌هزار نفرى فرانسوى، که قلعه پاپا واقع در نزدیکى بُدین* (بوداپست) را تصرف کرده‌بودند و آنجا را تحت شروطى به دولت عثمانى واگذار کردند، تأثیر بسزایى داشت (← پچوى، ج 2، ص 228؛ حسن بیگ‌زاده‌احمد، ج 1، ص 620ـ 621؛ نعیما، ج 2، ص 226ـ227). درویش‌پاشا در اوایل 1011 همچنان بیگلربیگى بوسنى بود و در محاصره و فتح قلعة استونى بلگراد (سکشفهروار) شرکت کرد (← نعیما، ج 2، ص 297ـ299؛ پچوى، ج 2، ص 242ـ243؛ د.ا.ترک، همانجا).درویش‌پاشا واپسین وظیفة خود را در جنگ جزیرة جپل انجام داد. این جزیره اینک چپل نامیده مى‌شود و جزیره‌اى در مسیر رود دانوب و واقع در جنوب بوداپست است (← >فرهنگ جدید جغرافیائى وبستر<، ذیل "Csepel"). ابراهیم پچوى که خود در این جنگ شرکت داشته، دربارة نبرد درویش‌پاشا و سپاهیانش با مجارها و کشته شدن درویش‌پاشا در 4 صفر 1012/ 14 ژوئیه 1603 توضیح داده‌است (← ج 2، ص 272ـ276؛ نیز ← حسن بیگ‌زاده‌احمد، ج 3، ص 762ـ 763؛ دانشمند ، ج 3، ص 221). اولیا چلبى (متوفى 1195)، که چند دهه بعد از این جزیره بازدید کرده، اطلاعات نادرستى داده‌است؛ از جمله اینکه در جنگ مذکور، درویش‌پاشا کشته نشد بلکه پسرش، درویش پاشازاده و چند جنگاور عثمانى به قتل رسیدند. به نوشتة وى داستان این جنگ زبانزد مرزنشینان بوده‌است. او مى‌نویسد درویش‌پاشا که پس از آن سردار بُدین شده‌بود، در محل شکست سپاهیان عثمانى براى فرزندش و سپاهیان دیگر مزارها و قصرى باشکوه ساخته بود که در زمان بازدید اولیاچلبى از آنها، شعرهایى از درویش‌پاشا بر ستون قصر مندرج بوده‌است (← ج 6، ص 211ـ212). پچوى (ج 2، ص 274) ضمن اشاره به اینکه درویش‌پاشا این اشعار را پیش از عزیمت به میدان جنگ خوانده بوده، هفت بیت از آن را نقل کرده‌است. البته به گفتة بوگدانوویچ (1343شب، ص 587) درویش‌پاشا به هنگام رفتن به واپسین میدان نبرد خود، بیتى فارسى خوانده که به گفتة ریاحى (ص 236) از سعدى بوده‌است. ابراهیم پچوى (ج 2، ص 132) درویش‌پاشا را شاعرى متین و در فضیلت و معرفت، قرینِ بزرگان علما دانسته‌است. به گفتة قنالى‌زاده (ج 1، ص 373ـ374) سلطان‌مراد سوم به درویش‌پاشا دستور داد که منظومة سخانامه (قس د.ا.د.ترک، همانجا: شهنامه) اثر بنایى را از فارسى به ترکى ترجمه کند. او اشعار را ترجمه کرد و نام آن مثنوى را مرادنامه نهاد. این اثر با بیان ساده و روان و اسلوب زیباى تحکیه‌اش جایگاه ممتازى در بین مثنوى‌سرایان براى وى فراهم آورده‌است. غزلهایش کم‌شمار و در قیاس با مرادنامه ارزش کمترى دارند. غزل او دربارة قضا و قدر، ضمن آنکه توانایى او را در غزل نشان مى‌دهد، حاکى از تمایلات متصوفانه اوست. دربارة دیوان شعر درویش‌پاشا اطلاعى در دست نیست، اما بعضى از سروده‌هایش در جُنگها و کتب تاریخى و تذکره‌ها، از جمله تذکرة‌الشعراى قنالى‌زاده (ج 2، ص 374ـ378) آمده‌است. بوگدانوویچ (همانجا) بر آن است که بعضى از اصطلاحات شعر ملى صِرب و کرُوات در سروده‌هاى درویش‌پاشا منعکس شده‌است.بنابه رونوشتى که از وقف‌نامة او تهیه شده دور مهرش این بیت فارسى «یارب کرم تو بحر موّاج/ درویش و غنى به توست محتاج» حک شده‌است (مفتاح و ولى، ص 318).فهیم بایراکتاراویچ ضمن برشمردن شعراى بوسنى، در کنار درویش‌پاشا، از پسرش احمدبیگ صبوحى هم یاد کرده‌است (← د.ا.ترک، ذیل «موستار»). در کتیبة عربى طاق پل موستار نیز اشعارى از درویش‌پاشا در وصف زادگاهش و پل باشکوه آن آمدهاست (د.ا. د. ترک، همانجا). به گفتة بوگدانوویچ (1343شالف، ص 262)، درویش‌پاشا کتابخانه‌اى در موستار تأسیس کرده‌بود.منابع : اولیاچلبى؛ دیان بوگدانوویچ، «کتابخانه‌هاى یوگسلاوى که داراى نسخ خطى فارسى هستند»، وحید، سال 1، ش 4 (فروردین 1343الف)؛ همو، «نویسندگان و شعراى فارسى‌گوى یوگسلاوى»، در همان، سال 1، ش 8 (مرداد 1343ب)؛ ابراهیم پچوى، تاریخ پچوى، استانبول 1281ـ1283؛ محمدامین ریاحى، زبان و ادب فارسى در قلمرو عثمانى، تهران 1369ش؛ على توفیق، ممالک عثمانیه جغرافیاسى، استانبول 1315؛ حسن قنالى‌زاده، تذکرة‌الشعرا، چاپ ابراهیم قُتلُق، آنکارا 1978ـ1981؛ الهامه مفتاح و وهاب ولى، نگاهى به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسى در ترکیه، تهران 1374ش؛ مصطفى نعیما، تاریخ نعیما، ]استانبول[ 1281ـ1283؛İsmail Hami Danişmend, İzahl Osmanl tarihi kronolojisi, İstanbul 1971-1972; EI2, s.v. "Derwīsh Pashā" (by V.J.Parry); Hasan Bey-zâde Ahmed, Hasan Bey-zâde târîhi, ed. Şevki Nezihi Aykut, Ankara 2004; İA, s.vv. "Derviş Paşa" (by M. Cavid Baysun), "Mostar" (by Fehim Bajraktareviç); Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selâniki, ed. Mehmet İpşirli, İstanbul 1989; Türk dili ve edebiyatansiklopedisi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1976-1998, s.v. "Derviş Paşa (Bosnalı)" (by Hasan Aksoy); TDVİA, s.v. "Derviş Paşa, Bosnevî" (by Mahmut Ak); Webster's new geographical dictionary, Springfield, Mass. 1980.

نظر شما