خیاط ابوالحسن علی بن محمد

معرف

مُقْرى بغدادى قرن پنجم
متن
خیّاط، ابوالحسن على‌بن محمد، مُقْرى بغدادى قرن پنجم. از تاریخ ولادت، زادگاه و سوانح زندگى او اطلاعى در دست نیست. او علم قرائت را در بغداد نزد على‌بن محمدبن عمیر کنانى (متوفى قرن پنجم)، عبدالملک‌بن بکران قطّان نهروانى (متوفى 404)، على‌بن احمدبن عمر حمّامى بغدادى (متوفى 417)، محمدبن عبداللّه‌بن مرزبان (متوفى قرن پنجم)، حسن‌بن محمدبن فحّام سامرى (متوفى 408) و بکربن شاذان بغدادى واعظ (متوفى 405) آموخت (ذهبى، ج 2، ص640ـ641؛ صفدى، ج 22، ص 81 ـ82؛ ابن‌نجار، ج 19، ص 28). برخى از شاگردانش در قرائت عبارت‌اند از: ابوطاهر احمدبن على‌بن سوار بغدادى (متوفى 496)، عبدالسیدبن عَتّاب بغدادى (متوفى 487)، احمدبن على‌بن بدران حُلوانى بغدادى (متوفى 507)، ابوغالب محمدبن عبدالواحد شیبانى (متوفى 508؛ ذهبى، همانجا)، و ابوالبرکات احمدبن عبداللّه ابن‌طاووس (متوفى 492؛ سبکى، ج 4، ص 26).خیاط کتابى در قرائت با نام الجامع فى القراءات داشته است (ذهبى، ج 2، ص640؛ صفدى، ج 22، ص 82؛ قس بغدادى، ج 1، ستون 689 که عبارت العشرة و قراءة الأعمش را هم در ادامة نام کتاب دارد). ابن‌حجر عسقلانى (ص 386) در فهرست کتابهایى که از استادان خویش فراگرفته، علاوه بر الجامع فى القراءات، به کتاب دیگرى از خیاط با نام الایجاز فى القراءات الاَحَد عَشَر اشاره کرده و طریق روایت و اجازة خویش را نیز ذکر کرده است. کتاب التبصرة فى قراءات الائمة العشرة نیز اثر او دانسته شده است (الموسوعة‌المیسرة، ج 2، ص 1667). خیاط در حدود 452 در بغداد درگذشت (ذهبى، ج 2، ص 641؛ صفدى، همانجا؛ قس بغدادى، همانجا).منابع : ابن‌حجر عسقلانى، المعجم‌المفهرس، او، تجرید اسانید الکتب‌المشهورة و الاجزاء المنثورة، چاپ محمد شکور امریر میادینى، بیروت 1418/1998؛ ابن‌نجار، ذیل تاریخ بغداد، در احمدبن على خطیب بغدادى، تاریخ بغداد، او، مدینة‌السلام، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، ج 16ـ20، بیروت 1417/1997؛ اسماعیل بغدادى، هدیة‌العارفین، ج 1، در حاجى‌خلیفه، ج 5؛ محمدبن احمد ذهبى، طبقات القرّاء، چاپ احمدخان، ریاض 1418/1997؛ عبدالوهاب‌بن على سبکى، طبقات‌الشافعیة الکبرى، چاپ محمود محمد طناحى و عبدالفتاح محمد حلو، ]قاهره[ 1964ـ ] 1976[؛ صفدى؛ الموسوعة المیسرة فى تراجم ائمة التفسیر و الإقراء و النحو و اللغة، جمع و اعداد ولیدبن احمد حسین زبیرى و دیگران، منچستر: مجلة‌الحکمة، 1424/2003.
نظر شما
مولفان
سهیلا پیروزفر ,
گروه
رده موضوعی
جلد16
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده