خواهرزاده محمدبن محمود ← کردریمحمد

معرف

خواهرزاده، محمدبن محمود ← کردرى،محمد#

متن

خواهرزاده، محمدبن محمود ← کردرى،محمدNNNNخوب‌اللّه اله‌آبادى، محمدیحیى، معروف به شاه‌خوب‌اللّه، دانشمند و صوفى هندى قرن دوازدهم. در 1080 در سیدپور از بخشهاى غازى‌پور به دنیا آمد. در نوجوانى پس از درگذشت پدرش، محمدامین، به اله‌آباد (واقع در استان اوتارپرادش در شمال هند؛ ← د. اردو، ذیل «اله‌آباد») رفت و نزد عمویش، شیخ محمدافضل اله‌آبادى، از شیوخ طریقت نقشبندیه که بیش از پنجاه اثر در تصوف و علوم دیگر به وى منسوب است (← رحمان‌على، ص 181ـ182)، به تحصیل علوم و معارف دینى مشغول شد و پس از طى مدارج سلوک به حلقه ارادت شیخ‌افضل درآمد و تا 32 سال تحت تعلیم و تربیت وى قرار گرفت. خوب‌اللّه ضمن آشنایى کامل با قرآن، حدیث و علم تصوف، از علوم دیگر نیز بهره‌مند شد و شهرت فراوان یافت (آزادبلگرامى، دفتر2، ص 212؛ رحمان‌على، ص 59؛ اخترمهدى، ص 123). گفته شده که وى حنفى مذهب بوده است (منزوى، ج 3، ص 1809).شاه خوب‌اللّه همچنین داماد و خلیفه شیخ‌افضل بود و پس از وفات شیخ مدت بیست سال به ارشاد مریدان و شاگردان پرداخت (اخترمهدى، ص 124؛ بیل ، ص 218). برخى از شاگردان خوب‌اللّه عبارت‌اند از: شاه‌عبدالعزیز بسمل گورکهپورى و فرزندانش محمدطاهر، محمدفاخر (معروف به زایر) و محمدناصر افضلى. بعد از مرگ خوب‌اللّه، محمدناصر، که صاحب آثارى چون جواهر نفیسه، اذکار عشره و دیوان شعر است، جانشین پدر شد و ارشاد مریدان را به عهده گرفت (آزاد بلگرامى، دفتر2، ص 219ـ220؛ اخترمهدى، ص 154، 157؛ براى اطلاع از آثار محمدطاهر و محمدفاخر ← آقابزرگ طهرانى، ج 9، قسم 2، ص400؛ منزوى، ج 3، ص 2108ـ 2109؛ اخترمهدى، ص 136ـ137، 147ـ148).خوب‌اللّه در 1144 درگذشت و در کنار قبر شیخ‌افضل به‌خاک سپرده شد (بیل، همانجا؛ اخترمهدى، ص 124).آثار بسیارى به عربى و فارسى در تصوف، فقه، کلام و موضوعات دیگر به شاه خوب‌اللّه منسوب است از جمله : مکتوبات در چهار مجلد در پاسخ به پرسشهاى اهل علم و مشایخ در اظهار حقیقت تصوف که تنها جلد اول و سوم آن به جا مانده است (آزادبلگرامى، دفتر2، ص 212؛ اخترمهدى، ص 127)؛ وفیات الاعلام که به دو نام دیگر نیز معروف است و به شیوه نفحات‌الانس جامى نوشته شده‌است (← اختر مهدى، همانجا)؛ الکلمات‌المؤتلفة فى المقاصدالمختلفة؛ الکلام‌المفید فیما یتعلق بالشیخ والمرید؛ البضاعة‌المزجات؛ خلاصة‌الاعمال؛ دیوان و بسیارى آثار دیگر (← منزوى، ج 3، ص 1809، 2108؛ رحمان‌على، همانجا؛ اخترمهدى، ص 132ـ133).منابع : میرغلامعلى‌بن نوح آزاد بلگرامى، مآثرالکرام، دفتر1، آگره 1328/1910، دفتر2، حیدرآباد، دکن 1331/1913؛ آقابزرگ طهرانى؛ اخترمهدى، شاه محمداجمل اله‌آبادى و ادب فارسى، دهلى‌نو ?]1371ش[؛ اردو دائره معارف اسلامیه، لاهور 1384ـ1410/ 1964ـ1989، ذیل «اله‌آباد» (از نورالحسن)؛ رحمان‌على، تذکره علماى هند، لکهنو 1914؛ احمد منزوى، فهرست مشترک نسخه‌هاى خطى فارسى پاکستان، اسلام‌آباد 1362ـ1370ش؛Thomas William Beale, An Oriental biographical dictionary, Delhi 1971.

نظر شما