خوانساری محمدمهدی

معرف

عالم امامى در سده سیزدهم و چهاردهم
متن
خوانسارى، محمدمهدى، عالم امامى در سده سیزدهم و چهاردهم. در 1251 در اصفهان به دنیا آمد (حبیب‌آبادى، ج 3، ص 820؛ مهدوى، ص 180). او فرزند بزرگ سیدمحمدباقر خوانسارى*، مشهور به صاحب روضات (حبیب‌آبادى، همانجا)، و مجرى وصیتنامه وى بود (براى این وصیتنامه ← روضاتى، ص 84ـ88). محمدمهدى تحصیلاتش را در اصفهان، نزد پدر و عموى خویش (میرزامحمدهاشم صاحب مبانى الاصول)، و ملاحسینعلى تویسرکانى به پایان رسانید تا به درجه اجتهاد رسید. وى مدتها مرجع تقلید جمعى از شیعیان در اصفهان بود (مشار، ج 6، ستون 375).به نظر مى‌رسد او از حیث مقام و موقعیت اجتماعى، در مرتبه‌اى پایین‌تر از برادر کوچک‌ترش میرزامحمد مسیح (متوفى 1325) قرار داشته‌است ولى مظفرالدین‌شاه در نامه‌اى خطاب به وى، او را در مرگ پدرش تسلیت و دلدارى داد (براى متن این نامه ← اسنادى از خاندان روضاتیان، ص 47). سیدمحمدمهدى خوانسارى در 1324 وفات یافت و در تخت فولاد اصفهان، کنار پدرش، به خاک سپرده شد (گزى برخوارى، ص 98).آثار و تألیفات وى عبارت‌اند از: دَلیلُ المُصَلّین، رساله‌اى عملیه در موضوع نماز به فارسى که در 1314 در اصفهان چاپ سنگى شد (مشار، همانجا)؛ فَرائض یومیه، ترجمه فارسى ألْفِیَّة شهید اول (آقابزرگ طهرانى، ج 16، ص 151)، که در 1313 در تهران به تحقیق محمدعلى مرعشى، چاپ سنگى شد و نام آن را هزار مسأله نیز ذکر کرده‌اند (← آقابزرگ طهرانى، ج 25، ص 219؛ مشار، ج 6، ستون 376)؛ مکمِّل الْبَقِیَّة مِنْ أحْسَنِ الْعَطِیَّة، که تکمیل شرح الفیه پدرش است (آقابزرگ طهرانى، ج 22، ص 181)؛ شرح بر تبصره علامه حلّى؛ تعلیقه بر اللمعة الدمشقیة؛ و شرح بر نَفْلیه شهید اول (مهدوى، همانجا).منابع : آقابزرگ طهرانى؛ اسنادى از خاندان روضاتیان، به کوشش رسول جعفریان، قم: انصاریان، 1382ش؛ محمدعلى حبیب‌آبادى، مکارم‌الآثار، ج 3، اصفهان 1351ش؛ محمدعلى روضاتى، زندگانى حضرت آیة‌اللّه چهارسوقى، حاوى شرح حال بیش از یکصد نفر رجال قرون اخیره، اصفهان ?]1332ش[؛ عبدالکریم‌بن مهدى گزى برخوارى، رجال اصفهان، یا، تذکرة‌القبور، چاپ مصلح‌الدین مهدوى، ]بى‌جا: بى‌نا.[، 1328ش؛ خانبابا مشار، مؤلفین کتب چاپى فارسى و عربى، تهران 1340ـ1344ش؛ مصلح‌الدین مهدوى، تذکرة‌القبور، یا، دانشمندان و بزرگان اصفهان، اصفهان 1348ش.
نظر شما
مولفان
الهه هادیان رسنانی ,
گروه
رده موضوعی
جلد16
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده