خلیج فارس

معرف

خلیجى در جنوب ایران که از طریق تنگه هرمز به آبهاى آزاد راه دارد

متن


خلیج‌فارس، خلیجى در جنوب ایران که از طریق تنگه هرمز به آبهاى آزاد راه دارد. این خلیج تقریبآ میان ۲۴ تا ۳۰ عرض جغرافیایى شمالى و ۴۸ تا ۳۰ ۵۶ طول جغرافیایى شرقى، در امتداد دریاى عمان واقع شده است ( رجوع کنید به اطلس جامع جهان تایمز< ، نقشه ۳۴).جغرافیاى طبیعى. خلیج‌فارس که در طول تاریخ، از مهم‌ترین دریاهاى جهان به شمار مى‌آمده، به شکل مستطیلى خمیده است و فلات ایران را از شبه‌جزیره عربستان جدا مى‌کند.طول خلیج‌فارس، از تنگه هرمز تا دهانه اروندرود، ۹۶۵ کیلومتر است که در عین حال، طول مرزهاى دریایى ایران با کشورهاى عربى منطقه شمرده مى‌شود. پهناى خلیج‌فارس، به تفاوت، میان ۴۷ کیلومتر تا ۳۷۰ کیلومتر برآورد شده است (مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۲۷؛ نیز رجوع کنید به  اطلس جامع جهان تایمز<، همانجا).مساحت خلیج‌فارس ۸۰۰،۲۲۳ کیلومترمربع (نود هزار مایل مربع) برآورد شده است. کف دریا شیبى ملایم در جهت جنوب به شمال دارد، به‌گونه‌اى که ژرفاى آب در جنوب اندک است و در جهت شمال افزایش مى‌یابد. در صورتى که در تنگه هرمز شیب کف دریا از شمال به جنوب است. خلیج‌فارس دریایى کم‌عمق است و ژرفاى متوسط آب آن میان چهل تا پنجاه متر برآورد شده است. ژرف‌ترین نقطه این دریا در نزدیکى تنگه هرمز است که تا ۹۱ متر مى‌رسد. خلیج‌فارس داراى دو فصل مشخص تابستان وزمستان است و به‌جز سه ماه، در دیگر ماههاى سال گرم است. آب گرم و صاف خلیج‌فارس محیط مناسبى براى پرورش مرجان و تشکیل جزایر مرجانى است. مجارى ورود آب به خلیج‌فارس کم، و به اروندرود و چند رود کوچک از خاک ایران محدود است (مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۲۷، ۳۰).منطقه خلیج‌فارس هشت کشور مستقل را دربرمى‌گیرد. سرزمینهاى کرانه‌اى این دریا متعلق به کشورهاى ایران، عربستان سعودى، عراق، عمان، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عربى است. در این میان، چهار کشور به دریاهاى دیگر نیز دسترسى دارند. ایران به دریاى خزر در شمال، دریاى عمان در جنوب و از طریق دریاى عمان به اقیانوس هند راه دارد. عربستان سعودى به دریاى سرخ، و عمان و امارات متحده عربى به دریاى عمان و دریاى عرب دسترسى دارند (رجوع کنید به  اطلس جامع جهان تایمز<، همانجا).از هشت کشور یادشده، سرزمینهاى هفت کشور، کرانه‌اى (قاره‌اى) است و فقط بحرین کشورى جزیره‌اى، متشکل از مجمع‌الجزایرى در بخش جنوبى آبهاى خلیج‌فارس است. ایران با بیش از هزار کیلومتر خط کرانه‌اى، سراسر شمال‌غربى، شمال و شمال‌شرقى خلیج‌فارس و شمال تنگه هرمز را دربرمى‌گیرد. امتداد کرانه‌اى ایران در دوهزار کیلومتر به سمت دریاى عمان و گوشه شمال‌غربى اقیانوس هند، موجب شده است که این کشور طولانى‌ترین خط کرانه‌اى منطقه را داشته باشد. از سوى دیگر، باتوجه به اینکه ایران بیشترین شمار همسایگان محاصره در خشکى و طولانى‌ترین خط کرانه‌اى دسترسى به دریا در منطقه را داراست، مى‌تواند از این جغرافیاى ممتاز، از نظر دسترسى قانونى همسایگان محاصره در خشکى خود به خلیج‌فارس (در چهارچوب قوانین خود)، بهره‌بردارى کند و موقعیت ژئوپُلیتیک و ژئواستراتژیک بى‌همتایى را از آن خود سازد. پس از ایران، امارات متحده عربى با خط کرانه‌اى ۶۴۰ کیلومتر، طولانى‌ترین کرانه را در میان کشورهاى عربى خلیج‌فارس دارد (مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۲۹).در میان هشت کشور خلیج‌فارس، یکى از پهناورترین کشورهاى جهان (عربستان سعودى) و یکى از کوچک‌ترین آنها (بحرین) وجود دارد. همچنین، یکى از کهن‌ترین کشورهاى جهان (ایران) و یکى از جدیدترین آنها (امارات متحده عربى) بر گِرد این دریا قرار دارند. از دیدگاه مذهبى، اگرچه همه کشورهاى منطقه خلیج‌فارس مسلمان‌اند، ولى نمونه منحصربه‌فرد تفاوتهاى مذهبى دنیاى اسلام در این منطقه دیده مى‌شود؛ مثلا ایران تا پیش از استقلال جمهورى آذربایجان از شوروى پیشین، تنها کشور شیعى‌مذهب جهان بود، در عربستان سعودى حکومت مبتنى بر آراى خاص محمدبن عبدالوهاب است و مردم عمان به طور عمده پیرو مذهب اِباضى‌اند.عمق کم دریا سبب پدیدارشدن صدها جزیره، آبخست و تپه‌هاى شنى و صخره‌هاى سر از آب برآورده در سراسر خلیج‌فارس شده است، به‌ویژه در بخش جنوبى که بیش از سیصد جزیره را شامل مى‌شود. همه کشورهاى خلیج‌فارس مالک جزایرى در این دریا هستند، غیر از عراق که جزیره‌اى فلزى به نام میناالبکر براى صدور نفت خود احداث کرده است.مهم‌ترین جزیره‌هاى خلیج‌فارس عبارت‌اند از :۱) جزایر ایران، شامل هرمز، لارک، قشم، هنگام، کیش، تنب بزرگ و کوچک، فارور، لاوان، نخیلو، جابرین، سرى، فارسى، خارک و ابوموسى. ابوموسى مورد ادعاى شارجه (امارات متحده عربى) نیز هست. امارات متحده عربى این ادعا را در ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ با ادعاى جنجال‌برانگیز در مورد تنب بزرگ و تنب کوچک توأم ساخت. اسناد دولتى انگلیس حاکى از آن است که این سه جزیره را انگلستان در ۱۳۲۱/ ۱۹۰۳ از ایران گرفته و به امارت شارجه که تحت‌الحمایه‌اش بوده، واگذار کرده است. دولت ایران به این اقدام انگلیس اعتراض نمود و تا ۱۳۵۰ش آن را پیگیرى کرد. پس از اعلام تصمیم انگلیس براى خارج شدن از خلیج‌فارس در ۱۳۴۶ش، ایران اقداماتى جدّى به عمل آورد تا جزایر خود را پیش از خروج رسمى انگلیس از منطقه بازپس گیرد. طى مذاکرات  میان دو طرف مقرر شد که دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران بازگردانده شوند. تفاهم‌نامه‌اى که در آذر ۱۳۵۰ میان ایران و شارجه زیر نظر وزارت امور خارجه انگلیس امضا شد، حق مالکیت ایران بر سراسر جزیره ابوموسى را حفظ مى‌کند. موقعیت جغرافیایى تنب بزرگ و تنب کوچک که در بخش ایرانى خلیج‌فارس و بالاى خط منصّف این دریاست، اهمیت بسیارى در اثبات و تأیید ایرانى‌بودن این دو جزیره دارد. اگرچه جزیره ابوموسى تقریبآ روى خط منصّف خلیج‌فارس واقع است، مالکیت بر آن تابع تفاهم‌نامه ۱۳۵۰ش ایران و شارجه است (رجوع کنید به ممتاز، ص ۲۴۸ـ۲۵۲؛ مجتهدزاده، ۱۳۷۵ش، ص ۳۷ به بعد؛ نیز رجوع کنید به تنب*، جزایر).۲) جزایر کویت، شامل وَرْبَه، بُوبیان، فَیْلَکه، کُبَّر، جزیره قارُوه و اُم‌المَرادِم، که مورد ادعاى عربستان سعودى نیز هستند. چون عراق نیز مدعى دو جزیره وربه و بوبیان بود، دولت کویت با ساختن پلهایى طولانى و پرهزینه، این دو جزیره را به خاک خود وصل کرد (دیکسون ، ص۳۰).۳) جزایر عربستان سعودى، شامل ابوعلى، عربى و شمارى از صخره‌ها و پاره‌خاکهاى بزرگ و کوچک سر از آب برآورده در نزدیکى کرانه‌هاى احساء و قطیف (رجوع کنید به  اطلس جامع جهان تایمز<، همانجا).۴) جزایر بحرین، شامل مَنامه، مُحَرَّق که از راه پل‌مانند دریایى به جزیره اصلى (منامه) وصل شده‌است، امّنعسانو سى جزیره دیگر. بحرین همچنین بخشهایى از دو پایاب دیبال و جراده را خاک‌ریزى کرده و از سطح دریا بالاتر آورده است و با ساختن تأسیساتى در این دو پایاب، آنها را «جزیره» مى‌داند. قطر نیز ادعاى مالکیت بر این دو پایاب را دارد و همین اقدام بحرین یکى از موارد اختلاف میان دو کشور است. دادگاه بین‌المللى لاهه حاکمیت بحرین برجراده و حاکمیت قطر بر دیبال را تأکید کرده است (مجتهدزاده، ۱۹۹۹، ص ۱۴۸ـ۱۵۱؛ رزم‌آرا، ص۲۱۶؛ میررضوى و احمدى لفورکى، ص۳۳۰ـ۳۳۲).۵) جزایر قطر، شامل حالول و چند جزیره کوچک. قطر همچنین مدعى مجمع‌الجزایر حَوار (متشکل از هفده جزیره و صخره و آبخست) است که از موارد اختلاف قطر با بحرین در بخشهاى دریایى و سرزمینىِ میان دو کشور به شمار مى‌آید. انگلیس در نیمه نخست قرن چهاردهم/ بیستم، این مجمع‌الجزایر و دو پایاب دیبال و جراده را از آنِ بحرین دانست و این وضع زمینه اصلى اختلافات سرزمینى و دریایى قطر و بحرین را به وجود آورد. دادگاه لاهه حاکمیت بحرین بر جزایر حوار را به رسمیت شناخته است (رجوع کنید به میررضوى و احمدى لفورکى، ص ۴۴، ۳۳۰ـ۳۳۲).۶) جزایر امارات متحده عربى، از جمله داس، زرکوه، قرنین، سعدیات و صدها جزیره و آبخست دیگر. جزیره ابوظبى که پایتخت امارات متحده عربى در آن ساخته شده است، به‌هنگام جزر دریا به خشکى مى‌پیوندد و به شکل شبه‌جزیره درمى‌آید. (رجوع کنید به اطلس جامع جهان تایمز<، همانجا).۷) جزایر عمان، از جمله قوئین، الحَلانیات، و چند آبخست و صخره سر از آب برآورده دیگر در تنگه هرمز. مهم‌ترین جزیره عمان مَصیره نام دارد که در دریاى عمان واقع است (رجوع کنید به همان، نقشه ۳۳).مهم‌ترین بندرهاى خلیج‌فارس عبارت‌اند از :۱) در ایران، بندرعباس، کیش، بوشهر و خارک، و آبادان و خرمشهر در اروندرود.۲) در عراق، بصره و امّالقصر در اروندرود.۳) در کویت، بندر کویت، السالمیه و بندر عبداللّه.۴) در عربستان سعودى، بندرهاى دمام و جبیل.۵) در بحرین، بندر سلمان.۶) در قطر، بندر دوحه.۷) در امارات متحده عربى، بندر دوبى.کشور عمان در خلیج‌فارس و تنگه هرمز بندرى ندارد. خلیج‌فارس داراى ذخایر بزرگ نفت و گاز طبیعى است که ۶۳% از کل ذخایر نفت شناخته‌شده در جهان را تشکیل مى‌دهد. تولید نفت منطقه از ۹ر۲۱% تولید کل جهان تجاوز نمى‌کند. به‌رغم آنکه کشورهاى مصرف‌کننده نفت حدود ۴۱% از نفت خود را از خلیج‌فارس تأمین مى‌کنند، این وضع در حال تحول است و چنان‌که وزارت انرژى امریکا اعلام کرده، در آینده جهان براى تأمین ۶۵% نیازهاى نفتى خود به خلیج‌فارس وابسته خواهد شد. افزون بر آن، خلیج‌فارس حدود ۳۰% از ذخایر گاز طبیعى جهان را داراست که از این نظر پس از روسیه، دومین منطقه در جهان محسوب مى‌شود (پانیگوان ، ص ۲۵ـ۲۷؛ بیرول ،ص ۵۱ـ ۵۲؛ نیز رجوع کنید به نفت*).جغرافیاى تاریخى. پیش از سلطه آریاییها بر فلات ایران، آسوریان خلیج‌فارس را نارمرتو (Narmarratu به معناىرود تلخ) مى‌نامیدند، که قدیم‌ترین نام آن است (مشکور، ص ۱۱).ایرانیان دوران هخامنشى دریاى جداکننده فلات ایران از شبه‌جزیره عربستان را پارسا درایادر دوران اسلامى. خلیج‌فارس در زمان خلیفه دوم (۱۳ـ ۲۳) فتح شد و اسلام در سراسر این منطقه گسترش یافت (بلاذرى، ص ۳۸۶). به این ترتیب، فاتحان عرب حاکمیت ایرانیان را در خلیج‌فارس برافکندند، اما پیوندهاى سیاسى میان عمان و سواحل خلیج‌فارس با ایرانیان همچنان طى قرون متمادى ادامه پیدا کرد. افزون بر آن، پیوندهاى فرهنگى نیز پایدار ماند، به‌طورى که نشانه‌هایى از نفوذ فرهنگى ایرانیان تا دوران متأخر وجود داشته است. نمونه روشن آن نامه‌اى از سعیدبن مبارک احمد، امام عمان و زنگبار، به فارسى است که در اوایل دوره قاجار به ژنرال گاردان ، رئیس هیئت نظامى فرانسه در ایران، نوشته شده است (رجوع کنید به سعیدبن مبارک احمد، ص ۹۷۱ـ۹۷۵).خلیج‌فارس در دوره اسلامى به صورت مرکزى براى جنبشهاى سیاسى درآمد. نخستین آنها جنبش خوارج* (قرن اول) بود که در بحرینِ کرانه‌اى و دریایى رخ داد و سراسر خلیج‌فارس را درنوردید. این جنبش را خازم‌بن خزیمه* مرورودى، از والیان عباسى در خراسان، فرونشاند (رجوع کنید به طبرى، سلسله ۳، ص ۷۸ـ۷۹). پس از آن، زنگیان خلیج‌فارس به رهبرى صاحب‌الزنج* (متوفى ۲۷۰) قیام کردند و در پى آن، قرمطیان بر خلیج‌فارس سلطه یافتند و حکومت خود را تا حجاز گستراندند (اوایل قرن چهارم)؛ تا آنکه عضدالدوله دیلمى حکومتشان را در خلیج‌فارس سرنگون کرد (رجوع کنید به ابن‌اثیر، ج ۷، ص ۲۰۶؛ قزوینى، ص ۱۲۱).در دوران اسلامى نیز مانند دوران باستان، کرانه‌هاى جنوبى خلیج‌فارس به دو بخش عمان (ماسون پیشین) و بحرین (هگر پیشین) تقسیم مى‌شد. هر دو نام بحر فارس و خلیج‌فارس در آثار جغرافیایى ـ تاریخى دوران اسلامى رایج است (رجوع کنید به بحر فارس*). جغرافیانویسان دوره اسلامى دریاى میان فلات ایران و شبه‌جزیره عرب را گاه، به پیروى از ایرانیان پیش از اسلام، بحر فارس و گاه، به پیروى از یونانیان باستان، خلیج‌فارس مى‌خواندند. درباره فرضیه جغرافیایى ایرانىِ باستانى (دوگانه‌بودن دریاهاى درونى گیتى) در آثار جغرافیایى اسلامى به‌طور گسترده بحث شده و به‌روشنى از دوگانه‌بودن دریاهاى درونى گیتى سخن گفته شده است و این دو را دریاى فارس و دریاى روم (مدیترانه) خوانده‌اند. در برخى از نوشته‌هاى این دوره، اصالتى الهى براى این فرضیه انگاشته‌اند، چنان‌که ابن‌فقیه (ص ۹) منظور از دو دریایى را که در قرآن (الرحمن: ۱۹) آمده دریاى فارس و دریاى روم دانسته است. بعدها جغرافیانویسان دیگر نیز مانند شهاب‌الدین نویرى (ج ۱، ص ۲۳۱) بر دریاهاى دوگانه روم و پارس تأکید کردند.براساس چنین برداشتى از دریاهاى درونى دنیا، جرجى زیدان (ج ۲، ص ۴۳) گفته است که جغرافیانویسان سده‌هاى نخستین اسلامى بیشتر دریاهاى شرق دنیا را دریاى فارس مى‌خواندند؛ اما ابوریحان بیرونى حدود جغرافیایى دریاى فارس را تغییر داد و این حدود را به دریاى عمان و خلیج‌فارس کنونى محدود کرد. او این محدوده را به هر دو نام دریاى فارس و خلیج‌فارس خواند (ص ۱۶۷).در قرن چهارم، برخى نقاط واقع در کرانه‌هاى شمالى خلیج‌فارس شهرت و رونق فراوانى داشتند؛ ابرکافان یا لافت (قشم کنونى)، ابرون (هندروابى کنونى)، ابوشهر (بوشهر کنونى)، میانرودان یا عبادان (آبادان کنونى)، دورق یا دورقستان (شادگان کنونى)، جنابه (گناوه کنونى)، هرمز (میناب کنونى)، سیراف یا شیراب (در نزدیکى بندر طاهرى کنونى) از جمله این مناطق بودند. در این دوره، ناوسازى و ناوْرانى ایرانیان در دریاهاى جنوب رونق دوباره گرفت، چنان‌که ابن‌حوقل (ص ۲۷۶) تمام کشتیهایى که در دریاى فارس حرکت مى‌کردند و «با شکوه و مصونیت» بازمى‌گشتند، از پارس دانسته است.حاکمیت ایران بر سرزمینهاى جنوبى خلیج‌فارس، در قرون اسلامى، دستخوش دگرگونیهایى شد و گروههاى محلى چندى بر آنها حکومت کردند. در سالهاى نخستین قرن دهم، نیروهاى پرتغالى جزیره هرمز را تصرف و حاکم خودمختار آنجا را دست‌نشانده خود کردند، اما صفویان در زمان شاه‌عباس اول، پرتغالیها را پس از صد سال حکومت از خلیج‌فارس بیرون راندند و سراسر سرزمینهاى جنوبى خلیج‌فارس را به قلمرو ایران بازگرداندند (رجوع کنید به اسکندرمنشى، ج ۳، ص ۹۷۹ـ۹۸۲).پس از سقوط صفویه، اوضاع تجارى، سیاسى و اجتماعى خلیج‌فارس دگرگون شد و با سلطه خوارج بر بحرین و مسقط، از نفوذ ایرانیان در خلیج‌فارس کاسته شد، اما با به قدرت رسیدن نادرشاه، ایرانیها بار دیگر حاکمیت خویش را بر خلیج‌فارس اعاده کردند. نادرشاه با تشکیل نیروى دریایى در بوشهر، افزون بر رونق بخشیدن به اوضاع تجارى خلیج‌فارس، بر این منطقه تسلط یافت (رجوع کنید به استرآبادى، ص ۵۷۸ـ۵۸۶؛ لاکهارت ، ص ۷۸ـ۷۹، ۹۲؛ قدوسى، ص ۲۰۴ـ۲۰۷، ۲۵۵).خلیج‌فارس به‌سبب موقعیت راهبردى‌اش همواره در کانون توجه قدرتهاى اروپایى بود، چنان‌که پس از خروج پرتغالیها، این منطقه محل رقابت دو قدرت اروپایى یعنى انگلیس و هلند شد. هلندیها تا دوره کریم‌خان زند در خلیج‌فارس حضور داشتند و مرکز عملیات خود را جزیره خارک قرار داده بودند، اما در ۱۱۸۰ میرمُهَنّا، شیخِ بندر ریگ، آنها را براى همیشه از خلیج‌فارس بیرون راند (رجوع کنید به نامى اصفهانى، ص ۱۶۱ـ۱۶۴). با این حال، انگلیسیها از کریم‌خان زند امتیازات ویژه گرفتند و مراکز تجارى خود را در بوشهر و سایر مناطق خلیج‌فارس دایر کردند (رجوع کنید به محمود، ج ۱، ص ۴ـ۶).حکومت عثمانى نیز در خلیج‌فارس در پى حفظ منافع خود بود. نفوذ آنها در خلیج‌فارس به ۹۵۳ بازمى‌گردد که در نبرد با پرتغالیها موفق شدند قطیف و بحرین و مسقط را تصرف کنند، اما دیرى نپایید که پرتغالیها آنها را از منطقه راندند. علت اصلى شکست عثمانیها دورى مرکز فرماندهى نیروى دریایى آنها از خلیج‌فارس بود، چون کشتیهاى عثمانى از آبراهه سوئز راهى خلیج‌فارس مى‌شدند و این امر از توان نظامى آنها مى‌کاست. همچنین، اختلافات میان عثمانى و ایران مانع دستیابى آسان عثمانیها به خلیج‌فارس مى‌شد.این اختلافات سدّى در برابر وحدت دو قدرت بزرگ اسلامى بر ضد اشغالگران پرتغالى بود (جمال زکریا قاسم، ج ۲، ص ۲۰۵ـ۲۰۶).پس از عقب‌نشینى پرتغالیها از خلیج‌فارس، عثمانیها درصدد مقابله با سلطه و نفوذ انگلیس در منطقه برآمدند، زیرا مدعى خلافت اسلامى و سلطه بر اماکن مقدس حاشیه خلیج‌فارس بودند. در ۱۲۸۸، عثمانیها با تصرف اَحساء، بر سواحل نجد و برخى سواحل قطر سلطه یافتند. انگلیس براى جلوگیرى از سلطه و نفوذ آنها مناسباتش را با امیرنشینهاى خلیج‌فارس تحکیم کرد، اما حکومت عثمانى به‌سبب جنگ با روسیه و مشکلاتى که در شبه‌جزیره بالکان داشت، از توجه به خلیج‌فارس بازماند (همان، ج ۲، ص ۲۴۳ـ۲۴۶؛ لاریمر ، ج ۱، ص ۳۰۸). پس از به قدرت رسیدن جمعیت اتحاد و ترقى در ۱۳۲۶، خلیج‌فارس بار دیگر در کانون توجه حکومت عثمانى قرار گرفت و اختلاف میان عثمانىو انگلیس بر سر منطقه خلیج‌فارس از نو آغاز شد. سرانجامدر ۲۴ شعبان ۱۳۳۱/ ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳، آنها توافق‌نامه‌اى امضا کردند که براساس آن، عثمانى متعهد شد منافع انگلیس در خلیج‌فارس را در نظر بگیرد. همچنین، کمتیه‌اى براساس این توافق‌نامه به وجود آمد که مرزها را در خلیج‌فارس مشخص کند، اما شروع جنگ جهانى اول در ۱۳۳۲/ ۱۹۱۴، مانع از فعالیت این کمیته شد (جمال زکریا قاسم، ج ۲، ص ۳۰۱، ۳۴۷ـ ۳۴۸، ۴۰۲ـ۴۰۸).به رغم روشن بودن حاکمیت ایران بر سرزمینهاى جنوبى خلیج‌فارس در دوران پیش از اسلام، قلمرو ایران در این مناطق در سده‌هاى اسلامى، به‌ویژه میان سده‌هاى نهم تا چهاردهم، مبهم و نامشخص بود. در حالى‌که قبیله‌هاى خودمختار این سرزمینها مناسبات سیاسى مبهم خود را با حکومت عمان یا مسقط حفظ مى‌کردند، این حکومتها طى پیمانهایى با حاکمان قاجار بخشهایى از سرزمینهاى کرانه‌هاى شمالى خلیج‌فارس را به اجاره مى‌گرفتند و بر همان اساس، از سوى دولت ایران به بحرین و دیگر سرزمینهاى همسایه در جنوب خلیج‌فارس مى‌تاختند و آنها را تصرف مى‌کردند (سدیدالسلطنه، ص ۵۱، ۱۰۸ـ۱۰۹). همین درهم‌آمیختگى حاکمیتهاى ایرانى ـ عمانى در منطقه، اوضاع را آماده بهره‌بردارى گسترده قبایل خودمختار از یک سو، و هند بریتانیا از سوى دیگر کرد. به‌سبب همین پیشینه ابهام‌آمیز سازمان سرزمینى و حاکمیتهاست که امروزه گاه ادعاهاى سرزمینى علیه ایران در منطقه مطرح مى‌شود (مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۵۶).مهم‌ترین دستاورد درهم‌آمیختگى حاکمیتهاى ایرانى ـ عمانى در سرزمینهاى مُسَنْدَم و امارات کنونى، پیدایش مفهوم «جامعه خلیج‌فارس» و گسترش آن به سراسر منطقه بوده است. گسترش اسلام به عنوان یگانه دین منطقه، ادامه حاکمیت سیاسى ایرانیان بر سراسر منطقه و مهاجرت عربها به این منطقه، مهم‌ترین عوامل درهم‌آمیختگى فرهنگى در خلیج‌فارس است. عبور مهم‌ترین راههاى بازرگانى شرق و غرب از نزدیکى خلیج‌فارس و قرارگرفتن این دریا در کانون توجه قدرتهاى استعمارى و نیز سیاستهاى استعمارى یکسان آنان با همه ساکنان منطقه، از قرن دهم، از عوامل دیگر گسترش جامعه خلیج‌فارس بوده است. همچنین زندگى اقتصادى ساکنان منطقه، که قبلا بر پایه صید و صدور مروارید بود، در نیمه نخست قرن چهاردهم با تولید و بازرگانى نفت تأمین گردید و جامعه خلیج‌فارس را جاافتاده‌تر کرد (همانجا).با گسترش نفوذ سیاسى و اقتدار انگلیس در خلیج‌فارس در قرن سیزدهم، مرزهاى حاکمیت ایران در منطقه به میانه دریا پس رانده شد. این امر حقوق مالکیت و موضع سیاسى ایران را تضعیف کرد. سیاست انگلیسیها قطع مناسبات سنّتى در منطقه و متضمن مهار نفوذ ایران از طریق جداکردن جزایر و بخشهاى ساحلى آن تا حد امکان بود. آنها به همین منظور، به بهانه مبارزه با دریازنى، نیروهاى خود را وارد خلیج‌فارس کردند و طى معاهده‌اى با شیخ‌نشینهاى خلیج‌فارس در ۱۲۳۵/ ۱۸۲۰، پایگاه دائمى در آنجا تأسیس کردند. انگلیس همچنین در ۱۲۷۰/ ۱۸۵۳ طى معاهده‌اى دیگر، هفت شیخ‌نشین خلیج‌فارس را تحت‌الحمایه خود قرار داد (رجوع کنید به سدیدالسلطنه، پیوست ۱، ص ۳۳۸). بندهاى این معاهدات حاکى از به رسمیت شناختن موجودیت سیاسى و مستقل واحدهاى قبیله‌اى در خلیج‌فارس است.انگلیس در ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱ نیروهاى خود را از منطقه خلیج‌فارس خارج کرد. برخلاف دولتهاى کوچک، دولتهاى بزرگ منطقه یعنى ایران، عراق و عربستان سعودى از این تصمیم استقبال کردند. در پى آن، ایران با اعمال نظارت بیشتر بر نقاط سوق‌الجیشى خلیج‌فارس این خلأ قدرت را پر کرد. به‌ویژه، براى حفاظت از تنگه هرمز در مقابل تهدیدهاى خارجى، خود را بیش از هر کشور دیگرى در منطقه در موقعیت مناسبى مى‌دانست. این موقعیت به‌سبب داشتن نیروى نظامى قوى در منطقه از یک سو و موقعیت سوق‌الجیشى بندرهاى طول آبراه و جزایر ایرانى مشرف به تنگه هرمز از سوى دیگر بود. خروج انگلیس ضمن آنکه موجب تشکیل چهار کشور مستقل جدید (بحرین، قطر، امارات متحده عربى و عمان) شد، به جنگ قدرت میان سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودى براى سلطه بر خلیج‌فارس انجامید. افزون بر آن، خلیج‌فارس به مرکز رقابت دو قدرت بزرگ وقت، یعنى امریکا و شوروى، تبدیل شد (محمدسعید ادریس، ص ۴۹، ۳۸۷، ۳۹۲ـ۳۹۳).پیشینه کاربرد نام خلیج‌فارس. تا پیش از قرن ششم، جغرافى‌دانان مسلمان، عنوان بحر فارس را در آثار خود به‌کار مى‌بردند، از جمله ابن‌خرداذبه در قرن سوم (ص ۲۳۳) و اصطخرى در اوایل قرن چهارم (ص ۲۸) این اصطلاح را به کار برده‌اند؛ اما از قرن ششم از عنوان خلیج‌فارس به‌طور گسترده استفاده شد. در این دوران، عنوان بحر فارس نه‌تنها از میان نرفت، بلکه تا قرن چهاردهم/ بیستم در برخى آثار استفاده شده و گاه هر دو نام باهم به‌کار رفته است. از جمله این آثار جهان‌نماى حاجى‌خلیفه است که در آن ذکر شده که چون فارس در خاور این دریا واقع است، به آن سینوس پرسینوس به‌معناى خلیج‌فارس مى‌گویند و آن را ماره پرسیقوم (دریاى فارس) نیز مى‌نامند (حاجى‌خلیفه، ص ۷۸).تا قرن ششم، بیشتر تاریخ و جغرافیانویسان مسلمان آبهاى دنیاى شرق را دریاى فارس مى‌خواندند. از این قرن، هم‌زمان با محدودشدن دایره شمول جغرافیایى نامِ دریاى فارس، حدود جغرافیایى نام دریاى هند گسترش پیدا کرد تا آنکه دریاى فارس شعبه‌اى از اقیانوس هند قلمداد شد. ادریسى، جغرافى‌دان مسلمان ساکن سیسیل (ج ۱، ص ۹)، دریاى فارس را خلیج سبز نامیده و شعبه‌اى از دریاى چین قلمداد کرده است. همچنین، ابوالفداء در اوایل قرن هشتم (ص ۲۲) و قلقشندى در اواخر همان قرن (ج ۳، ص ۲۴۲)، دریاى فارس را یکى از انشعابات دریاى هند ذکر کرده‌اند. تا پیش از قرن چهاردهم، در آثار تاریخى و جغرافیایى اسلامى همواره نام بحر فارس به‌تنهایى یا در کنار نام خلیج‌فارس به‌کار رفته است، مثلا قزوینى در آثارالبلاد و اخبارالعباد (ص ۱۵۵) از بحر فارس نام برده است. در نقشه‌اى در همان کتاب، دریاى جنوب ایران خلیج‌فارس نامیده شده است (رجوع کنید به ص ۸). شمس‌الدین دمشقى (ص ۲۲۳) و حمداللّه مستوفى (ص ۱۳۶) نیز از بحر فارس سخن گفته‌اند.از اوایل قرن چهاردهم، در آثار جغرافیایى و تاریخى اسلامى نام خلیج‌فارس نیز رایج گردید و عنوان بحر فارس رفته‌رفته به فراموشى سپرده شد. به همین سبب، این تصور اشتباه پیش آمد که دریاى فارس نامى کهن و خلیج‌فارس نامى جدید است که جانشین آن شده است. از سوى دیگر، از ۱۳۴۱ش، تلاشهایى براى دگرگون‌کردن نام خلیج‌فارس در دنیاى عرب صورت گرفت. این تلاشها به دوران استعمار انگلیس در منطقه بازمى‌گردد. در میانه دهه ۱۳۱۰ش/ ۱۹۳۰، سرچارلز بلگریو ، نماینده انگلیس در خلیج‌فارس و مشاورحاکم بحرین، پرونده‌اى براى دگرگون‌کردن نام خلیج‌فارس به خلیج عربى درست کرد و به وزارت خارجه انگلیس پیشنهاد داد. پیش از آنکه وزارت خارجه انگلیس تصمیمى در این باره بگیرد، بلگریو برخى سازمانهاى ادارى محلى، مانند اداره پست بحرین، را تشویق کرد تا از نام ساختگى خلیج عربى استفاده کنند، ولى دولت انگلیس که درگیر اختلافات گسترده‌اى با دولت ایران بود، پیشنهاد بلگریو را نادیده گرفت تا از فزونى اختلافاتش با ایران در منطقه جلوگیرى کند (مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۶۱؛ نیز رجوع کنید به لاخ ، ص ۲۹).در ۱۳۳۷ش، عبدالکریم قاسم در عراق کودتا کرد. او داراى تمایلات ملى‌گرایى عربى بود و تلاش مى‌کرد رهبرى جهان عرب را به دست بیاورد. در آن زمان، جمال عبدالناصر رهبر جهان عرب محسوب مى‌شد. به همین سبب، عبدالکریم قاسم تلاش کرد تا با دگرگون کردن نام خلیج‌فارس، و عربستان خواندن خوزستان، توجه عربها را از قاهره به رهبرى خود جلب کند، اما اقداماتش نتیجه‌اى نداشت، به‌گونه‌اى که در قرارداد استقلال کویت با انگلیس در ۱۳۴۰ش/ ۱۹۶۱، عنوان «الخلیج الفارسى» به‌کار رفته و دهها سند و نقشه در همان زمان یعنى از ۱۳۳۷ش در عراق به چاپ رسیده که خلیج‌فارس درآنها به همین نام خوانده شده است (مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۶۲؛ عبداللطیف شواف، ص ۳۳ـ۳۶). در ۱۳۴۱ش، جمال عبدالناصر نام ساختگى خلیج عربى را به کار گرفت، تا مانع از انحراف افکار عمومى مردم عرب به سوى عبدالکریم شود، حال آنکه عبدالناصر پیش از آن در سرآغاز اندیشه‌هاى پان‌عربیستى خود، گستره جهان عرب را «مِن شاطىء الخلیج الفارسى إلى شاطىِء الأطلسى» تعریف کرده بود (جمال عبدالناصر، ص۶۰ـ۶۱).پس از روى کار آمدن حزب بعث* در عراق و سوریه، این دو کشور تلاش خود را براى دگرگون کردن نام خلیج‌فارس ادامه دادند، به‌ویژه حزب بعث عراق که صدها میلیون دلار در این راه هزینه کرد. با این حال، سازمان ملل متحد دست‌کم در سه نوبت و در حضور نمایندگان کشورهاى عربى، نام دریاى پارس را رسمآ خلیج‌فارس ذکر کرد. نخست در یادداشت شماره AD۳۱۱/۱GEN در اسفند ۱۳۴۹/ مارس ۱۹۷۱، بار دوم در یاداشت شماره (C) UNLA۴۵.۸.۲ در ۱۹ مرداد ۱۳۶۳/ ۱۰ اوت ۱۹۸۴، و بار سوم در دى ۱۳۶۸/ ژانویه ۱۹۹۰. سازمان ملل متحد نیز در یادداشت شماره ST/CS/SER. A/۲۹ فارسى‌بودن خلیج‌فارس را به جهان گوشزد کرد (مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۶۳، ۶۵؛ عجمى، ص ۴۶ـ۴۷). ضمن آنکه در ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ (پس از جنگ عراق با کویت) کویت اطلسى را با عنوان الکویت فى خرائط العالم (که شامل نقشه‌هاى جغرافیایى کشورهاى عربى نیز مى‌شد) به‌چاپ رساند که در آن نام بحر فارس و خلیج‌فارس خودنمایى مى‌کند.جغرافیاى سیاسى. ژرفاى کمتر از دویست متر خلیج‌فارس، سراسر این دریا را به یک سکوى قاره (فلات قاره) یکپارچه تبدیل کرده‌است. این وضع سبب شده تا مرزهاى دریایى (فلات قاره‌اى) کشورهاى کرانه‌هاى خلیج‌فارس روى خط منصِّف (محاسبه‌شده از کرانه‌اى به کرانه مقابل) این دریا قرار گیرد. گذشته از آبهاى سرزمینىِ دوازده مایلى که همه کشورهاى خلیج‌فارس اعلام کرده‌اند، گستره اندک این دریا سبب مى‌شود که مرزهاى منطقه اقتصادىِ انحصارى اعلام‌شده از سوى کشورهاى کرانه‌اى نیز با خط منصِّف و مرزهاى دریایى خلیج‌فارس تطبیق پیدا کند.نخستین تلاش براى تقسیم سکوى قاره و تعیین مرزهاى دریایى در خلیج‌فارس در ۱۳۴۰ش میان ایران و کویت صورت گرفت ولى به نتیجه رسمى نرسید. تلاش دیگرى در ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶ از سوى ایران و انگلیس به نمایندگى از اماراتِ تحت‌الحمایه‌اش در خلیج‌فارس صورت گرفت، ولى وجود اختلافات سرزمینى گسترده و پیچیده میان دو طرف، به‌ویژه مسئله ادعاى ایران در مورد بحرین، مانع از موفقیت کاملِ گفتگوهاى دو طرف شد. با این حال، مذاکرات یادشده سنّت «خط منصِّف» یا خط میانه خلیج‌فارس را به عنوان اصلِ پذیرفته شده تعیین مرزهاى دریایى در خلیج‌فارس رسمیت داد (مجتهدزاده، ۱۹۹۹، ص ۷۴؛ همو، ۱۳۷۹ش، ص ۱۷۴).هشت کشور کرانه‌اى خلیج‌فارس مى‌توانند شانزده قطعه مرز دریایى با هم داشته باشند (البته با یکپارچه شمردن امارات متحده عربى). از این شانزده قطعه، شش قطعه مرز دریایى تعیین و ترسیم شده و رسمیت یافته، سه قطعه تعیین شده ولى رسمیت نیافته و هفت قطعه تعیین‌نشده باقى مانده است (همو، ۱۹۹۹، ص ۷۷ـ ۷۸؛ همو، ۱۳۷۹ش، ص ۱۷۳ـ۱۷۴).۱) مرزهاى دریایى ترسیم‌شده و رسمیت‌یافته. شش قطعه مذکور به ترتیب تاریخ تعیین عبارت‌اند از :الف) مرز دریایى میان عربستان سعودى و بحرین، که در ۱۳۳۶ش تعیین و ترسیم شده و به امضاى دو طرف رسیده است. این مرز دریایىِ داراى یک نقطه آغاز و چهارده نقطه گردش است (همو، ۱۹۹۹، ص ۷۸ـ۷۹).ب) مرز دریایى ایران و عربستان سعودى، که در ۱۳۴۷ش ترسیم شد و به تصویب دو کشور رسید. این مرز دریایىِ ۲۲۲ کیلومترى (۷ر۱۳۸ مایلى) براساس به رسمیت شناختن جزیره خارک به عنوان کرانه اصلى ایران ترسیم شد. دراین مرزبندى، دو جزیره فارسى و العربیة به ترتیب از ایران و عربستان سعودى شناخته شده‌اند. نخستین قطعه از مرز دریایى در خلیج‌فارس میان عربستان سعودى و بحرین تعیین شد، اما چون تعیین این مرز جنبه سیاسى داشت و ناشى از نیاز جغرافیایى یا اقتصادى نبود و بیشتر براى مقابله با ادعاى مالکیت ایران بر بحرین بود، مرز میان ایران و عربستان را باید نخستین مرز دریایى واقعى در خلیج‌فارس دانست.این مرز از به هم پیوستن یک نقطه آغاز، یک نقطه پایان و چهارده نقطه گردش شکل مى‌گیرد. دو طرف، کمتر از نیم کیلومتر (۱۶۴۰ پا) را منطقه عدم اکتشاف و استخراج نفت در دو سوى این خط مرزى، در نظر گرفتند تا از حفر چاههاى نفتى افقى و تجاوز به حقوق طرف دیگر جلوگیرى شود. با تعیین این مرز دریایى مشکلات یکى از پیچیده‌ترین مرزهاى دریایى جهان حل شد. این مورد به‌عنوان بهترین نمونه تعیین و ترسیم مرز دریایى در جهان، در مراکز علمى و تخصصى تدریس مى‌شود (رجوع کنید به گزیده اسناد خلیج‌فارس، ج ۴، ص۳۳۰ـ۳۳۶؛ مجتهدزاده، ۱۳۷۹ش، ص ۱۷۶ـ۱۸۱).ج) مرز دریایى ایران و قطر، که در ۱۳۴۸ش رسمیت پیدا کرد، ۲۱۰ کیلومتر درازا دارد و از به هم پیوستن پنج نقطه گردش و یک نقطه پایانى تشکیل مى‌شود. اختلافات سرزمینى و دریایى قطر و بحرین مانع از تعیین نقطه دقیق و قطعىِ آغاز این مرز است. مرز دریایى ایران و قطر براساس مذاکرات ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۶ ایران و انگلیس ترسیم گردید و یک منطقه عدم اکتشاف و استخراج نفت به طول ۱۲۵ متر (۴۱۰ پا) در دو طرف آن در نظر گرفته شد. با این حال، بزرگ‌ترین منبع گاز طبیعى جهان در منطقه مرزى ایران و قطر کشف شده و دو کشور را بر آن داشته است تا در زمینه بهره‌بردارى از این منبع همکارى کنند (مجتهدزاده، ۱۹۹۹، ص ۸۴ـ۸۸).د) مرزهاى دریایى قطر و امارات متحده عربى (ابوظبى)، که در ۱۳۴۸ش رسمیت پیدا کرد. این مرز ۱۸۴ کیلومتر ( ۱۱۵ مایل) درازا دارد و از به هم پیوستن چهار نقطه پدید مى‌آید. این خط مرزى در میان دو نقطه گردش، نیم‌دایره‌اى به‌شعاع ۵ر ۹ کیلومتر (شش مایل) به مرکزیت جزیره دَیّانه است و آن جزیره واقع در سر خط مرزى را در قلمرو ابوظبى قرار مى‌دهد. قرارداد مرزى یادشده حاکمیت قطر بر دو جزیره عَشّه و شرائیوه را به‌رسمیت مى‌شناسد. نقطه آغاز این مرز با نقطه آغاز مرزهاى دریایى ایران و قطر برابر است و نقطه پایانى آن در خورالعدید با نقطه آغاز خط مرزى خشکى قطر و ابوظبى و عربستان سعودى برابرى دارد (همان، ص ۹۲ـ۹۴).ه ) مرز دریایى ایران و بحرین، که قرارداد آن در ۱۳۵۰ش به امضاى دو کشور رسید و از ۱۳۵۱ش رسمیت پیدا کرد. نقطه آغازین این خط مرزى، به‌سبب اختلافات سرزمینى و دریایى بحرین و قطر، تعیین نشده و نقطه پایانى آن با نقطه آغاز خط مرزى ایران و عربستان سعودى برابر است.این خط مرزى داراى سه نقطه گردش است و با ۲ر۴۵ کیلومتر (۲۸ر۲۸ مایل) روى خط منصّف دریا براساس محاسبه کرانه‌هاى جزایر ایرانى جابرین و نخیلو و جزیره بحرینى محرّق محاسبه و ترسیم شده است. در مورد این مرز نیز یک محدوده عدم اکتشاف و استخراج نفت ۱۲۵ مترى در نظر گرفته شده‌است تا از حفر چاههاى نفتى افقى جلوگیرى شود (همان، ص ۸۸ـ۹۲).و) مرز دریایى ایران و عمان در تنگه هرمز به درازاى دویست کیلومتر (۸ر۱۲۴ مایل) که در ۱۳۵۳ش تعیین و ترسیم شد و در ۱۳۵۴ش رسمیت پیدا کرد. این مرز از به هم پیوستن یک نقطه آغاز در خلیج‌فارس، یک نقطه پایان در دریاى عمان و ۲۱ نقطه گردش به وجود آمده است. مرزهاى دریایى ایران و عمان روى خط منصّف تنگه هرمز (براساس محاسبه خط کرانه‌اى جزایر ایرانى هرمز، لارک، قشم و هنگام و خط کرانه‌اى جزیره السلامه یا قوئین بزرگ در عمان) محاسبه و ترسیم شده و یک منطقه ممنوعه اکتشاف و استخراج نفتى ۱۲۵ مترى، در دو سوى این خط مرزى در نظر گرفته شده است (همان، ص ۹۴ـ۹۶).۲) مرزهاى تعیین‌شده و رسمیت‌نیافته. سه قطعه مذکور عبارت‌اند از: الف) مرز دریایى ایران و کویت که در ۱۳۴۱ش براساس محاسبه کرانه‌هاى دو کشور روى خط منصّف دریا ترسیم و تعیین شد، ولى ادامه اختلافات مرزى و سرزمینى هر دو کشور با عراق در منطقه دریایى مانع از قطعیت و رسمیت‌یافتن این خط مرزى شد. ب) مرز دریایى ایران و امارات متحده عربى که در ۱۳۵۳ش تعیین و ترسیم شد و ایران آن را در اسفند همان سال به تصویب رساند، ولى امارات متحده عربى، به دلیل بلاتکلیفى مرزى خود با عربستان سعودى در منطقه خورالعدید، قادر نبود این مرز را به رسمیت بشناسد. ج) مرز دریایى ایران و ابوظبى که در ۱۳۵۴ش درباره آن توافق شد ولى به تصویب نرسید و رسمیت پیدا نکرد (همان، ص ۹۷ـ۹۹؛ همو، ۱۳۷۹ش، ص ۳۶۶، ۴۳۶).۳) مرزهاى تعیین‌نشده. این قطعات مرزى عبارت‌اند از : مرز دریایى ایران و عراق که به‌سبب ابهام در مسائل مرزى رودخانه‌اىِ دو کشور در شط‌العرب، بلاتکلیف مانده است. مرز دریایى عراق و کویت که به‌سبب اختلافات سرزمینى و دریایى دو کشور تعیین نشده است. مرز دریایى کویت و عربستان سعودى که به‌سبب ادعاى مالکیت عربستان سعودى بر جزایر کبّر، قاروه و امّالمرادم در پیش‌کرانه‌هاى کویت، تحقق نیافته است. مرزهاى دریایى عربستان سعودى و قطر در دو مورد خلیج سلوا و خورالعدید، در دو طرف پایین شبه‌جزیره قطر که به دلیل ادامه اختلافات مرزى دو کشور و وجود قرارداد مرزهاى ابهام‌آمیز ۱۳۵۳ش میان عربستان سعودى و ابوظبى، بلاتکلیف مانده است.مرز دریایى عمان و امارات متحده عربى در هر دو سوى شبه جزیره مسندم (در خلیج‌فارس و دریاى عمان) که به‌سبب اختلافات سرزمینى دو کشور در بخش خشکى، همچنان بلاتکلیف مانده است. مرز دریایى بحرین و قطر (همو، ۱۹۹۹، ص ۷۴ـ۷۸).امنیت خلیج‌فارس. این امر همواره یکى از دغدغه‌هاى اصلى تولیدکنندگان منطقه و کشورهاى مصرف‌کننده در سراسر جهان بوده است. طرح پیمان امنیتى منطقه‌اى پیشنهاد جدیدى نیست. ایران پس از خروج نیروهاى انگلیسى از منطقه در ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱، خواستار ترتیبات امنیتى براى امنیت در خلیج‌فارس شد. دغدغه اصلى ایران این بود که هر نظام امنیتى که یکى از کشورهاى منطقه را به عنوان عضو به همراه نداشته باشد، نه‌تنها ناقص است بلکه چیزى بیش از یک منبع تحریک بر ضد کشورهاى کنار گذاشته از این نظام نخواهد بود. این تلقى از امنیت خلیج‌فارس در دوران پس از انقلاب اسلامى نیز ادامه یافت. جمهورى اسلامى از همان آغاز، تحقق امنیت خلیج‌فارس را در گرو همکارى کشورهاى منطقه و به دور از مداخله بیگانگان مى‌دانست و همواره اعتقاد داشت حضور نیروهاى خارجى ناقض امنیت منطقه و تنش‌افزاست. از همین‌روى سیاست تنش‌زدایى، ترویج روح همکارى و تفاهم در منطقه از اولویتهاى سیاست خارجى جمهورى اسلامى بوده است (رجوع کنید به ولایتى، ص۱۰ـ۱۱؛ خرازى، ص ۴ـ۵).به‌علاوه، سیاست ایران در پى جنگ عراق با ایران و ناامنیهاى ناشى از آن در منطقه خلیج‌فارس، جلوگیرى از بحران و حفظ امنیت در منطقه بود و به همین سبب نیز قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت. اما حضور نیروهاى امریکایى در خلیج‌فارس و سقوط هواپیماى مسافربرى به‌وسیله ناو امریکایى واکنش تند ایران را به دنبال داشت. به گونه‌اى که امام خمینى (ج ۱۱، ص ۵۴۵) به نیروهاى امریکایى هشدار داد حضور و اقدام آنان در خلیج‌فارس موجب ناامنى شده است و باید منطقه را ترک کنند.پس از حمله عراق به کویت، امریکا طرح ایجاد یک نظام امنیتى در خلیج‌فارس را مطرح کرد، هرچند رهبران امریکا، منابع ناامنى در منطقه را شناسایى نکرده بودند. در عین حال، آنان با تشویق مصر و سوریه به مشارکت در یک نظام امنیتى با کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج‌فارس، که ایران و عراق را شامل نمى‌شد، عملا دو کشور اخیر را منابع ناامنى معرفى کردند. اما این دیدگاه که ایران یا عراق ریشه هر ناامنى در خلیج‌فارس‌اند، به‌ویژه درباره ایران، واقع‌گرایانه نبوده است. ایران از زمان حل مسئله بحرین و جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسى) هیچ‌گونه ادعاى سرزمینى بر ضد هیچ کشورى در منطقه مطرح نکرده است. درواقع، طرح امریکا برخاسته از نیازهاى راهبردى منطقه نیست، بلکه بیشتر ناظر به مناسبات اعراب و اسرائیل است (رجوع کنید به آبه ، ص ۵۵ـ۵۹، ۷۲ـ ۷۳؛ عجمى، ص ۵۷ـ ۵۸؛خلیل على مراد، ص ۲۳۴ـ۲۳۵). ازاین‌رو، باتوجه به برترى ایران در منطقه به لحاظ جغرافیایى، جمعیتى و منابع انرژى، بدون در نظر گرفتن جایگاه ایران در ترتیبات امنیتى منطقه، این طرح امرى معقول و راهبردى براى ایجاد امنیت در منطقه محسوب نمى‌شود.به‌طور کلى، امنیت در خلیج‌فارس از نظر امریکا، صرفآ امنیت جریان نفت از این منطقه به امریکا و کشورهاى غربى است. به‌همین سبب، امریکا پس از خروج انگلیس از خلیج‌فارس در ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱، به بهانه حفظ امنیت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در منطقه حضور نظامى داشته است. امریکا در آغاز با تقویت هم‌پیمانان خود در خلیج‌فارس منافع خود را تأمین کرد. به همین منظور با حمایت از محمدرضاشاه پهلوى، ایران را از لحاظ تسلیحاتى تقویت نمود تا به عنوان ژاندارم منطقه برخى از وظایف امریکا در خلیج‌فارس را به عهده بگیرد. درواقع، امریکا امیدوار بود ایران از شیخ‌نشینهاى خلیج‌فارس مطابق میل امریکا محافظت کند و امنیت مورد نظر وى را در خلیج‌فارس تأمین نماید. ضمن آنکه هزینه‌هاىتدافعى امریکا در خلیج‌فارس نیز به ایران محول مى‌شد (بیل ، ص ۲۰۳؛ هویدا، ص ۷۳؛ نیز رجوع کنید به علم، ج ۲، ص ۲۸۷)،اما پس از انقلاب اسلامى ایران و سقوط رژیم پهلوى درنقش حافظ منافع امریکا و نیز اشغال افغانستان به دست شوروى، امریکا سیاست جدیدش را که حضور مستقیم در خلیج‌فارس بود، اجرا کرد. از همین‌رو، امریکا به‌طور رسمى در ۱۱ اسفند ۱۳۵۸/ اول مارس ۱۹۸۰، نیروى ویژه‌اى را در ارتش خود براى حفظ منافعش در خلیج‌فارس تشکیل داد. به این ترتیب، امریکا به بهانه مقابله با تهدیداتى مانند شوروى، جمهورى اسلامى ایران و عراق، حضور نظامى خود را در خلیج‌فارس توجیه کرد (رجوع کنید به عجمى، ص ۵۶ـ۵۷؛ سیک ،ص ۲۹۵ـ۳۰۲؛ کونیهلم ، ص ۲۲، ۲۹ـ ۳۱). اما از دیدگاه شوروى، امنیتِ خلیج‌فارس عبارت بود از جلوگیرى از نفوذ امریکا و قدرتهاى غربى در این منطقه. به همین منظور، روسها در اوایل دهه ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۰ درصدد برآمدند پیمان امنیتى را بین ایران، عراق، هند، پاکستان و افغانستان منعقدکنند ولى این امر تحقق نیافت. روسها در پى این ناکامى، بر ضرورت توازن راهبردى در منطقه و حضور برابر خود با نیروهاى غربى تأکید کردند و با افزایش حضور نظامى خود در اقیانوس هند این سیاست را پى گرفتند (رجوع کنید به خلیل على مراد، ص ۲۴۵؛ عجمى، ص ۴۰۷ـ۴۰۹).پس از حمله عراق به کویت در ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰ و فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى در ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۱، نظمى تازه در جهان شکل گرفت که براساس آن نظام دوقطبى در مناسبات بین‌الملل جاى خود را به نظامى تک‌قطبى به رهبرى امریکا و متحدان غربى آن داد. لذا پس از آن، امریکا با شعارهایى مانند حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج‌فارس دخالت مى‌کرد. دولت کلینتون در ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳ سیاست مهار دوجانبه را در منطقه خلیج‌فارس اعمال کرد که شامل مهار دوجانبه عراق و ایران و اولویت دادن به راه‌حل نظامى بود. هدف از این سیاست، جلوگیرى از ظهور قدرت منطقه‌اى در خلیج‌فارس بود. به همین منظور، امریکا به اعمال فشار و تحریم علیه ایران و عراق روى آورد؛ هرچند این سیاست نیز اهدافش را تأمین نکرد (رجوع کنید به بستکى، ص ۱۳۶ـ۱۳۹؛ عجمى، ص ۵۹۷ـ ۶۰۱؛ ریاض نجیب رَیِّس، ۲۰۰۲الف، ص ۴۴۱ـ۴۴۵).در هر صورت، مهم‌ترین اهداف حضور امریکا در منطقه عبارت‌اند از: دسترسى به منابع نفتى، جلوگیرى از به قدرت رسیدن رهبران مخالف امریکا در کشورها، حمایت از ثبات و استقلال کشورهاى هم‌پیمان خود، مواجهه با تهدید جریانهاى اسلام‌گرا و تأمین امنیت اسرائیل (رجوع کنید به سیک، ص ۲۹۵؛ ریاض نجیب ریّس، ۲۰۰۲ب، ص ۲۳۲ـ۲۳۳).از سوى دیگر، ایران همواره در حفظ امنیت خلیج‌فارس کوشیده است. در دوره پهلوى دوم این امر با برنامه‌هاى بلندپروازانه محمدرضاشاه توأم شد. او با تجهیز نیروى دریایى و خرید پیشرفته‌ترین رزمناوهاى امریکایى درصدد بود ضمن حفظ امنیت سواحل جنوبى ایران، به قدرتى دریایى در منطقه تبدیل شود (سالیوان ، ص ۵۵). در دوره جمهورى اسلامى،به‌ویژه در پى جنگ عراق با ایران، نیز مسئله امنیت خلیج‌فارس در اولویت سیاستهاى ایران قرار داشت. لذا براى رسیدن به چهارچوب امنیتى، پس از پایان جنگ، اتحاد از طریق انعقاد پیمان میان ایران و کشورهاى عرب خلیج‌فارس در ۱۳۶۸ش مطرح شد که ابتکارى سازنده براى پیمان امنیتى به حساب مى‌آمد. حمله عراق به کویت در ۱۱ مرداد ۱۳۶۹/ ۲ اوت ۱۹۹۰ و دفاع ایران از تمامیت ارضى کویت و پافشارى بر تخلیه این کشور از قواى اشغالگر، به‌ویژه تلاش براى برقرارى مناسبات عادى و دوستانه با کشورهاى شوراى همکارى خلیج‌فارس، حاکى از اراده جمهورى اسلامى ایران در تشنج‌زدایى و استقرار صلح در منطقه بوده است (امامى، ص۷۰).مطابق تعریف جمهورى اسلامى ایران از امنیت در خلیج‌فارس، دخالت خارجى یا حضور غربیها در منطقه، تهدید عمده‌اى براى امنیت آن به حساب مى‌آید. جمهورى اسلامى اعتقاد دارد که امنیت باید برعهده کشورهاى منطقه باشد. به همین سبب، این کشورها را به برقرارى همکاریهاى اقتصادى، مانند اتحادیه اروپا، تشویق مى‌کند. ایران توافق‌نامه‌ها و ترتیبات امنیتى را که کشورهاى منطقه با دولتهاى بیگانه منعقد مى‌کنند، مردود مى‌شمارد و امنیت خلیج‌فارس را وابسته به امنیت منطقه آسیاى میانه مى‌داند، زیرا خود را توازن‌دهنده و رابط میان امنیت خلیج‌فارس و امنیت آسیاى میانه مى‌داند (عجمى، ص ۵۷ـ ۵۸).در برقرارى و حفظ امنیت منطقه یکى از اقدامات جمهورى اسلامى گسترش مناسبات با عربستان سعودى به عنوان قدرتى تأثیرگذار در منطقه خلیج‌فارس بوده است (میلانى، ص۱۳۰؛ صالح مانع، ص ۲۳۹ـ۲۴۰). بنا بر نظر جمهورى اسلامى، ایران خواهان «ژاندارمى خلیج‌فارس» نیست، ضمن آنکه اجازه نمى‌دهد کس دیگرى این نقش را در منطقه ایفا کند (رجوع کنید به در مکتب جمعه، ج ۴، ص ۳۱۱، خطبه آیت‌اللّه خامنه‌اى).جمهورى اسلامى ایران همواره طرح امنیت دسته‌جمعى را بهترین و مناسب‌ترین طرح براى امنیت منطقه خلیج‌فارس قلمداد کرده و در همه عرصه‌هاى رسمى و تبلیغاتى بر آن تأکید کرده است. هدف جمهورى اسلامى از عرضه این طرح تثبیت و تقویت اقتدار و استقلال کشورهاى منطقه و ایجاد زمینه براى خالى‌شدن منطقه از نیروهاى خارجى است. براى تحقق چنین طرحى، ضرورت دارد ساختار سیاسى، مؤلفه‌هاى تعریف‌شده براى امنیت ملى هر کشور، برنامه‌ها و سیاستهاى کلان اقتصادى، معیار و ارزشهاى فرهنگى و دینى در بین همه کشورهاى منطقه خلیج‌فارس مشابه یا نزدیک به هم باشند، اما چنین وضعى در حال حاضر در منطقه وجود ندارد (صادقى، ص ۱۴۶ـ۱۴۷).منابع : ابن‌اثیر؛ ابن‌حوقل؛ ابن‌خرداذبه؛ ابن‌فقیه؛ اسماعیل‌بن على ابوالفداء، کتاب تقویم‌البلدان، چاپ رنو و سلان، پاریس ۱۸۴۰؛ ابوریحان بیرونى، کتاب التفهیم لاوائل صناعة التنجیم، چاپ جلال‌الدین همائى، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن محمد ادریسى، کتاب نزهة‌المشتاق فى اختراق الآفاق، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ محمدمهدى‌بن محمدنصیر استرآبادى، درّه نادره: تاریخ عصر نادرشاه، چاپ جعفر شهیدى، تهران ۱۳۴۱ش؛ اسکندرمنشى؛ اصطخرى؛ امام خمینى، صحیفه نور، ج ۱۱، تهران ۱۳۷۸ش؛ محمدعلى امامى، «جمهورى اسلامى ایران و مسئله تأمین امنیت در خلیج‌فارس»، در مجموعه مقالات پنجمین سمینار خلیج‌فارس، ۲۹ـ۲۸ آذرماه ۱۳۷۳، ]تدوین[ مرکز مطالعات خلیج‌فارس، تهران : وزارت امورخارجه، ۱۳۷۴ش؛ نصرة عبداللّه بستکى، امن الخلیج من غزو الکویت الى غزو العراق: دراسة للاداء الامنى لمجلس التعاون الخلیجى (۱۹۸۱ـ ۲۰۰۲)، بیروت ۲۰۰۳؛ کلاودیوس بطلمیوس، الجغرافیا، ترجمه عربى، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ عبداللّه‌بن عبدالعزیز بکرى، معجم مااستعجم من اسماءالبلاد و المواضع، چاپ مصطفى سقّا، قاهره ۱۳۶۴ـ۱۳۷۱/ ۱۹۴۵ـ۱۹۵۱؛ بلاذرى(لیدن)؛ جرجى‌زیدان، تاریخ التمدن الاسلامى، چاپ حسین مؤنس، قاهره ]بى‌تا.[؛ جمال زکریا قاسم، تاریخ الخلیج العربى الحدیث و المعاصر، قاهره ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛ جمال عبدالناصر، «العرب امة واحدة»، در عبدالحکیم محمد جمال‌الدین و عبدالرحمان محمد سید، المغنى فى النصوص و الادب و النقد و بلاغة، قاهره ۱۹۶۳؛ مصطفى‌بن عبداللّه حاجى‌خلیفه، جهان‌نما، چاپ ابراهیم متفرقه، استانبول ۱۱۴۵/۱۷۳۲؛ حسین مؤنس، اطلس تاریخ اسلام، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران ۱۳۷۵ش؛ حمداللّه مستوفى، نزهة‌القلوب؛ کمال خرازى، «متن سخنرانى جناب آقاى دکتر کمال خرازى وزیر امورخارجه»، در مجموعه مقالات هشتمین همایش بین‌المللى خلیج‌فارس، ۶ـ۵ اسفند ۱۳۷۶، ]تدوین[ مرکز مطالعات خلیج‌فارس، به کوشش ابراهیم خاتمى خسروشاهى، تهران: وزارت امورخارجه، ۱۳۷۷ش؛ خلیل على مراد، «امن الخلیج العربى»، در تاریخ الخلیج العربى الحدیث و المعاصر، بصره : جامعة‌البصرة، ۱۹۸۴؛ در مکتب جمعه: مجموعه خطبه‌هاى نماز جمعه تهران، تهران : وزارت ارشاد اسلامى، ۱۳۶۴ـ۱۳۶۹ش؛ محمدبن ابى‌طالب دمشقى، کتاب نخبة‌الدهر فى عجائب البَرّ و البحر، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ حسینعلى رزم‌آرا، «جزایر خلیج‌فارس»، در مجموعه مقالات خلیج‌فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللى، مرکز مطالعات خلیج‌فارس، ۱۳۶۹ش؛ ریاض نجیب رَیِّس، ریاح السموم: السعودیة و دول الجزیرة بعد حرب الخلیج، ۱۹۹۱ـ ۱۹۹۴، بیروت ۲۰۰۲الف؛ همو، ریاح‌الشرق: الخلیج و العالم العربى عند نهایة‌القرن العشرین، بیروت ۲۰۰۲ب؛ ژان ـ فرانسوا سال، «هخامنشیان در خلیج‌فارس»، در تاریخ هخامنشى، ج ۴، ویراستاران : هلن سانسیسى وردنبورخ و آملى کورت، ترجمه مرتضى ثاقب‌فر، تهران : توس، ۱۳۸۸ش؛ ویلیام هیلى سالیوان، مأموریت در ایران، ترجمه محمد مشرقى، ]تهران [۱۳۶۱ش؛ محمدعلى سدیدالسلطنه، تاریخ مسقط وعمان، بحرین و قطر و روابط آنها با ایران، چاپ احمد اقتدارى، تهران ۱۳۷۰ش؛ سعیدبن مبارک احمد، «نامه‌اى فارسى از امام عُمان و زنگبار»، چاپ جهانگیر قائم‌مقامى، در مجموعه مقالات خلیج‌فارس، همان؛ رالف نورمن شارپ، فرمانهاى شاهنشاهان هخامنشى، شیراز ?]۱۳۴۶ش[؛ حسین صادقى، «کدام طرح براى امنیت خلیج‌فارس، پس از حمله آمریکا به عراق»، در مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بین‌المللى خلیج‌فارس، تهران: بهمن ماه ۱۳۸۲، ]تدوین[ مرکز مطالعات خلیج‌فارس و خاورمیانه، به‌کوشش مجتبى فردوسى‌پور، تهران : وزارت امورخارجه، ۱۳۸۳ش؛ صالح مانع، «البعد الایدیولوجى فى العلاقات السعودیة ـ الایرانیة»، در ایران و الخلیج: البحث عن الاستقرار، اعداد جمال سند سویدى، ابوظبى: مرکز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیة، ۱۹۹۶؛ طبرى، تاریخ (لیدن)؛ عبداللطیف شواف، عبدالکریم قاسم و عراقیون آخرون: ذکریات وانطباعات، لندن ۲۰۰۴؛ ظافر محمد عجمى، امن الخلیج العربى: تطوره و اشکالیاته من منظور العلاقات الاقلیمیة و الدولیة، بیروت ۲۰۰۶؛ امیراسداللّه علم، یادداشت‌هاى علم، تهران ۱۳۸۰ش؛ محمدحسین قدوسى، نادرنامه، مشهد ۱۳۳۹ش؛ زکریابن محمد قزوینى، کتاب آثار البلاد و اخبارالعباد، چاپ فردیناند ووستنفلد، گوتینگن ۱۸۴۸، چاپافست ویسبادن ۱۹۶۷؛ قلقشندى؛ الکویت فى خرائط العالم: حقائق و وثائق، کویت: مؤسسة الکویت للتقدم العلمى، ۱۹۹۲؛ گزیده اسناد خلیج‌فارس، ج :۴ ۱۳۴۱ه . ش تا ۱۳۵۷ه .ش (۱۹۷۸ـ ۱۹۶۲)، تهران: وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللى، ۱۳۷۴ش؛ فرانسیس ارسکین لاخ، ساحل دزدان دریائى ]یا[ سفرنامه دریائى لاخ به خلیج‌فارس، تألیف چارلز بلگریو، ترجمه حسین ذوالقدر، تهران ۱۳۶۹ش؛ پیروز مجتهدزاده، جزایر تنب و ابوموسى: رهنمونى در کاوش براى صلح و همکارى در خلیج‌فارس، ترجمه حمیدرضا ملک محمدى‌نورى، تهران ۱۳۷۵ش؛ همو، خلیج‌فارس: کشورها و مرزها، تهران ۱۳۷۹ش؛ محمدسعید ادریس، النظام الاقلیمى للخلیج العربى، بیروت ۲۰۰۰؛ محمود محمود، تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادى، ج ۱، تهران ۱۳۳۶ش؛ محمدجواد مشکور، «نام خلیج‌فارس»، در مجموعه مقالات خلیج‌فارس، همان؛ مقدسى؛ جمشید ممتاز، ایران و حقوق بین‌الملل، با همکارى امیرحسین رنجبریان، تهران ۱۳۷۶ش؛ فیروزه میررضوى و بهزاد احمدى لفورکى، راهنماى منطقه و کشورهاى حوزه خلیج‌فارس، تهران ۱۳۸۳ش؛ محسن میلانى، «سیاسة ایران فى‌الخلیج: من المثالیة و المواجهة الى البراجماتیة و الاعتدال»، در ایران و الخلیج، همان؛ محمدصادق نامى اصفهانى، تاریخ گیتى‌گشا، با مقدمه سعید نفیسى، تهران ۱۳۶۳ش؛ صادق نشأت، تاریخ سیاسى خلیج‌فارس، تهران ?]۱۳۴۴ش[؛ احمدبن عبدالوهاب نویرى، نهایة‌الارب فى فنون الادب، ج ۱، قاهره ۱۴۲۷/ ۲۰۰۷؛ وصف خلیج‌فارس در نقشه‌هاى تاریخى، پدیدآورندگان: محمدحسن گنجى و دیگران، تهران: بنیاد ایران‌شناسى، ۱۳۸۶ش؛ على‌اکبر ولایتى، «متن سخنرانى آقاى دکتر على‌اکبر ولایتى وزیر امورخارجه»، در مجموعه مقالات ششمین سمینار خلیج‌فارس، آذر ۱۳۷۴، ]تدوین[ مرکز مطالعات خلیج‌فارس، به کوشش عباس خادم‌حقیقت، تهران: وزارت امورخارجه، ۱۳۷۵ش؛ فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه ح.ا. مهران، تهران ۱۳۶۵ش؛ یاقوت حموى؛Hiroyuki Abe, Regional integration in the Gulf: the background to the formation of the Gulf Cooperation Council, Japan ۱۹۸۷; Flavius Arrianus, Anabasis Alexandri, with an English translation by E. Iliff Robson, vol.۲, Cambridge, Mass. ۱۹۶۶; Atlas historique du golfe Persique (XVIe-XVIIIe si(cles) =,اطلس تاریخى خلیج‌فارس (قرن شانزدهم ـ قرن هجدهم)ed. Dejanirah Couto, Jean-Louis Bacqu(-Grammont, & Mahmoud Taleghani, Turnhout, Bel.: Brepols, ۲۰۰۶; James A. Bill, The eagle and the lion: the tragedy of American - Iranian relations, New Haven ۱۹۸۸; Fatih Birol, "Gulf oil investment outlook: trends and issues", in Gulf oil in the aftermath of the Iraq war strategies and policies, Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and Research, ۲۰۰۵; Harold Richard Patrick , , ed. Clifford Witting her neighbours and Kuwait Dickson,London ۱۹۵۶; George Fadlo Hourani, Arab seafaring in the Indian Ocean in ancient and early medieval times, Princeton, N. J. ۱۹۵۱; Roland Grubb Kent, Old Persian: grammar, texts, lexicon, New Haven ۱۹۵۳; Bruce Robellet Kuniholm, The Persian Gulf and United States policy, Claremont, Calif. ۱۹۸۴; Laurence Lockhart, Nadir Shah: a critical study based mainly upon contemporary sources, London ۱۹۳۸; John Gordon Lorimer, Gazetteer of the and central Arabia, Buckinghamshire &#۳۹;Oma(n, Gulf Persian ۱۹۸۶; Pirouz Mojtahedzadeh, Security and territoriality in the Persian Gulf, Richmond, Surrey ۱۹۹۹; Richard Paniguian, "The vital role of energy in the new global geopolitical framework", in Gulf oil in the aftermath of the Iraq war strategies and policies, ibid; Persian Gulf: atlas of old and historical maps (۳۰۰۰ B. C.-۲۰۰۰ A. D.), compiled and edited by the editorial board: Mohammad- Reza Sahab etal., Tehran: [Ministry of Foreign Affairs], Center for Documents and Diplomatic History, ۲۰۰۵; , Natural history, with an Plinius/ Pliny [the Elder] English translation, vol. ۲, tr. H. Rackham, Cambridge, Mass. ۱۹۴۷; Gary Sick, "The United States and the Persian Gulf in the twentieth century", in The Persian Gulf in history, ed. Lawrence G. Potter, New York: Palgrave Macmillan, ۲۰۰۹; Strabo, The geography of Strabo, with an English translation by Horace Leonard Jones, vol.۷, London ۱۹۶۶; The Times atlas of the world, London: Times Books, ۱۹۹۲; The Times comprehensive atlas of the world, London: Times Books, ۲۰۰۵./پیروز مجتهد زاده/


نظر شما
مولفان
پیروز مجتهدزاده ,
گروه
رده موضوعی
جلد16
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده