خفیف بحر رجوع کنید به عروض

معرف

خفیف، بحر رجوع کنید به عروض#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد15
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده