حمیده رویدشتی

معرف

حمیده رُویدَشتى،# بانوى فاضل و پرهیزکار اصفهانى، آگاه به علم حدیث و رجال در قرن یازدهم.
متن
حمیده رُویدَشتى، بانوى فاضل و پرهیزکار اصفهانى، آگاه به علم حدیث و رجال در قرن یازدهم.از تاریخ تولد و زادگاه او اطلاعى نیست. پدرش، محمدشریف‌بن شمس‌الدین رویدشتى اصفهانى، ساکن رویدشت از توابع اصفهان (محلاتى، ج 4، ص 185؛ امین، ج 6، ص 255) و از شاگردان شیخ‌بهائى (متوفى 1030) بود و علامه مجلسى (متوفى 1110) نیز از او روایت کرده است (افندى اصفهانى، ج 5، ص 405).افندى اصفهانى (ج 5، ص 404ـ405) حمیده را دانشمند، پرهیزکار، بازمانده عالمان فضیلت‌مدار و دانا به علم رجال معرفى کرده که نکات دقیق و حاشیه‌هایى بر کتابهاى حدیثى، از جمله استبصار* شیخ‌طوسى، نگاشته و این حاشیه‌ها نشان‌دهنده ژرف‌اندیشى و آگاهى دقیق او به علوم حدیثى، به‌ویژه علم رجال، است. آقابزرگ طهرانى (1403، ج 2، ص 15، ج 6، ص 18) از حاشیه حمیده بر استبصار یاد کرده است. پدر میرزاعبداللّه افندى حواشىِ حمیده را بر کتابهاى حدیثى مى‌ستود و بسیار از آنها نقل مى‌کرد (افندى اصفهانى، ج 5، ص 405). افندى اصفهانى (همانجا) نسخه‌اى از استبصار را داشته که حمیده تا پایان کتاب الصلاة بر آن حاشیه نوشته بوده است.حمیده دانش حدیث را نزد پدرش آموخت. پدرش او را به سبب قدرت فهم و درکش مى‌ستود و درباره او مى‌گفت : «حمیده با رجال پیوند دارد»، کنایه از اینکه وى علم رجال را به‌خوبى مى‌داند و هنگامى که با دخترش مزاح مى‌کرد، او را «عَلّامتة» مى‌خواند و مى‌گفت: «یک تاء در این واژه براى تأنیث و تاى دیگر براى مبالغه و فزونى علم است» (همانجا؛ نیز رجوع کنید به حسون و ام‌على مشکور، ص 311).حمیده رویدشتى کتابى در علم رجال با عنوان رجال حمیدة داشته (آقابزرگ طهرانى، 1403، ج10، ص 114) که آقابزرگ طهرانى در مُصَفَّى المَقال فى مُصَنّ ِفى علم‌الرجال (ستون 116) این کتاب را ذکر کرده است.فاطمه، دختر حمیده، نیز مانند مادرش فاضل و پرهیزکار بود (افندى اصفهانى، ج 5، ص 406). حمیده رویدشتى در 1087 درگذشت (همان، ج 5، ص 405؛ امین، همانجا).منابع: محمدمحسن آقابزرگ طهرانى، الذریعة الى تصانیف الشیعة، چاپ على‌نقى منزوى و احمد منزوى، بیروت 1403/1983؛ همو، مُصَفَّى المَقال فى مُصَنِّفى علم الرجال، چاپ احمد منزوى، تهران 1337ش؛ عبداللّه‌بن عیسىافندى اصفهانى، ریاض‌العلماء و حیاض الفضلاء، چاپ احمد حسینى، قم 1401ـ؛ امین؛ محمد حسون و ام‌على مشکور، اعلام النساء المؤمنات، ]تهران[ 1411؛ ذبیح‌اللّه محلاتى، ریاحین الشّریعة در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه، ج 4، تهران 1373ش.
نظر شما
مولفان
خدیجه بوترابی ,
گروه
قرآن و حدیث ,
رده موضوعی
جلد14
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده