بطلمیوس ثانی رجوع کنید به ابن هیثم حسن بن حسن بن هیثم

بطلمیوس ثانی رجوع کنید به ابن هیثم حسن بن حسن بن هیثم

معرف

بطلمیوس‌ ثانی‌ رجوع کنید به ابن‌هیثم‌، حسن‌بن‌ حسن‌بن‌ هیثم‌#
متن
بطلمیوس‌ ثانی‌ رجوع کنید به ابن‌هیثم‌، حسن‌بن‌ حسن‌بن‌ هیثم‌
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد3
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده