بطح (اصطلاح علم قرائت ) رجوع کنید به امامه

معرف

بَطح‌ (اصطلاح‌ علم‌ قرائت‌) رجوع کنید به اِمامه#‌
متن
بَطح‌ (اصطلاح‌ علم‌ قرائت‌) رجوع کنید به اِمامه‌
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد3
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده