بدل (در فقه ) رجوع کنید به بدل حیلوله
معرف
بَدَل‌ (در فقه‌) رجوع کنید به بدلِ حیلوله‌#
متن
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 2
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده