بالغ زیج رجوع کنید به جامع زیج ؛ کوشیار گیلانی
معرف
بالغ‌، زیج‌ رجوع کنید به جامع‌، زیج‌؛ کوشیار گیلانی#‌
متن
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی

تاریخ علم

رده های موضوعی
جلد 2
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده