باعباد
معرف
خاندانی‌ از مشایخ‌ و علمای‌ حضرموت‌، از خادمان‌ و مجاوران‌ مزار هود نبی‌ علیه‌السّلام‌
متن
باعَبّاد ، خاندانی‌ از مشایخ‌ و علمای‌ حضرموت‌، از خادمان‌ و مجاوران‌ مزار هود نبی‌ علیه‌السّلام‌. عبداللّه‌بن‌ محمدبن‌ عبدالرحمن‌ باعبّادالحضرمی‌ (متوفی‌ 687) و محمدبن‌ عمربن‌ محمدبن‌ عبدالرحمن‌ (متوفی‌ 721)، که‌ هر دو در شِبام‌ مدفون‌اند (زبیدی‌، ص‌ 179، 311)، از اعضای‌ این‌ خاندان‌اند. در مورد دو مناقبنامه‌ دربارة‌ این‌ خاندان‌ رجوع کنید به سارجنت‌، ص‌ 6، 11 به‌ بعد.منابع‌ : ] احمدبن‌ احمد زبیدی‌، طبقات‌ الخواص‌ ، بیروت‌ 1406/1986 [ ؛R. B. Serjeant, The Saiyids of Had ¤ ramawt , London 1957.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

د. اسلام / اُ. لوفگرن

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 1
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده