دَه‌باشى
معرف

دَه‌باشى رجوع شود به سپاه

متن
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان
حوزه موضوعی

تاریخ اجتماعی

رده های موضوعی

اصطلاحات و تشکیلات نظامی و دیوانی - اصطلاحات، مقامات و مناصب نظامی

جلد 18
تاریخ چاپ 1392
وضعیت انتشار
  • چاپ شده