دَه‌باشى

معرف

دَه‌باشى رجوع شود به سپاه

متن
نظر شما
مولفان
گروه
تاریخ اجتماعی ,
رده موضوعی
اصطلاحات و تشکیلات نظامی و دیوانی - اصطلاحات، مقامات و مناصب نظامی ,
جلد18
تاریخ1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده