دهاروار

معرف

دهاروار، ناحيه‌اى در بخش بلگام در ايالت ميسور* هند.

متن
(p dir="RTL")
دهاروار، ناحيه‌اى در بخش بلگام در ايالت ميسور(sup)*(/sup) هند. اين ناحيه  ۳۰۵(sup)،(/sup)۵ مايل‌مربع مساحت دارد و براساس سرشمارى ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱، جمعيت آن  ۳۸۶، ۵۷۵،۱ تن بوده‌است و پانزده درصد آنان مسلمان بوده‌اند (span dir="LTR")]در سرشمارى ۱۳۸۰ش/ ۲۰۰۱، جمعيت دهاروار  ۷۹۴، ۶۰۳،۱ تن اعلام شده‌است ((span dir="LTR")>سرزمين و مردم ايالتهاى هند(span dir="LTR")<، ج‌۱۳، ص‌۱۸۱)(span dir="LTR")[. دهاروار تا سده هفتم، از هجوم حكومتهاى مسلمان هند به دور بود، اما در قرن هشتم بخشى از قلمرو وسيع محمدبن تُغلُق (حك : ۷۲۵ـ۷۵۲) را تشكيل مى‌داد. پس از زوال قدرت تغلقيه(sup)*(/sup)، موقعيت جغرافيايى دهاروار، به‌ويژه نزديكى آن به رايچور دوآب، موجب دشمنى ميان بهمنيان دكن(sup)*(/sup) و امپراتورى هندوى ويجيانگر(sup)*(/sup) براى تسلط بر آن شد. به‌نظر مى‌رسد كه دهاروار از حدود ۹۷۲، در تصرف عادل‌شاهيان(sup)*(/sup) بيجاپور(sup)*(/sup) بوده و تا زمان غلبه اورنگ‌زيب بر آنها در ۱۰۹۷، در اختيارشان بوده‌است. با فروپاشى امپراتورى مغولان در سده دوازدهم، اين ناحيه پياپى مورد تاخت‌وتاز نيروهاى غارتگر مراتهه (← مراتهه‌ها(sup)*(/sup)) قرار گرفت. دهاروار براى مدتى به قلمرو سلطنت حيدرعلى در ميسور پيوست، اما در ۱۲۰۶، در زمان سلطنت تيپوسلطان(sup)*(/sup)، قلعه دهاروار به‌تصرف نيروهاى انگليسى ـ مراتهه‌اى به رهبرى كاپيتان ليتل و پَرَشُرامَه بهائو درآمد (داف، ج۲، ص۱۹۷ـ۲۰۱). پس از آن، دهاروار تا غلبه قواى انگليسيها بر نيروهاى مراتهه در ۱۲۳۳/۱۸۱۷، در تصرف مراتهه‌ها باقى ماند.
(p dir="RTL")
در ۱۲۷۴ـ۱۲۷۵/ ۱۸۵۷ـ۱۸۵۸، بهاسكر رائو  حاكم نرگوند در دهاروار، به‌دليل اينكه لُرد دلهاوزى به وى اجازه تعيين جانشين نداده بود، به شورش برخاست و چارلز منسون، مأمور انگليسى و كارگزار سياسى ناحيه جنوبى مراتهه، را به‌قتل رساند. اين اقدام بهاسكر رائو منجر به اعدام او و ازدست‌رفتن ناحيه نرگوند شد (كاى و مليسون، ج‌۵، ص‌۱۶۴ـ۱۷۲).
(p dir="RTL")
دهاروار تا ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶، به‌عنوان بخشى از بمبئى اداره مى‌شد، تا اينكه در اين سال با سازماندهى مجدد (span dir="LTR")]ايالات(span dir="LTR")[، جزو ايالت جديد ميسور شد.
(p dir="RTL")
منابع :


James Grant Duff,(em) A history of the Mahrattas(/em), London ۱۹۲۱; John Kaye and George Bruce Malleson,(em) History of the Indian Mutiny(/em), [s. l.] ۱۸۸۸-۱۸۸۹; [(em)Land and people of(/em) , ed. S. C. Bhatt and (em)Indian states and union territories(/em) Gopal K. Bhargava, Delhi: Kalpaz Publications, ۲۰۰۶].


(p align="right" dir="RTL")
/ ك. كالين ديويس /
نظر شما
مولفان
ك. كالين ديويس ,
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد18
تاریخ1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده