پیشوا(2)

معرف

ان‌ يكي‌ از وزيران‌ بهمني‌دكن‌، وزير اعظم‌ شيواجي‌، رهبر اتحادية‌ مراتهه‌ها * ، و عنوان‌ وزيران‌ موروثي‌ سلاطين‌ مراتهة‌ ساتارا
متن
پيشوا(2) ، عنوان‌ يكي‌ از وزيران‌ بهمني‌دكن‌، وزير اعظم‌ شيواجي‌، رهبر اتحادية‌ مراتهه‌ها * ، و عنوان‌ وزيران‌ موروثي‌ سلاطين‌ مراتهة‌ ساتارا.در آغاز، منصب‌ پيشوا موروثي‌ نبود و شيواجي‌ شخصاً آنان‌ را برمي‌گزيد. پس‌ از شيواجي‌، پيشوا رهبر تشكيلات‌ مدني‌ و نظامي‌ بود. بالاجي‌ وشواناته‌ نخستين‌ پيشوا شناخته‌ شده‌ است‌، كه‌ شاهو (1120ـ1162/ 1708ـ1749) او را به‌ صدراعظمي‌ گماشته‌ بود. در پي‌ مهاجرت‌ برهمنها از كونكن‌ به‌ دكن‌ و انتقال‌ پايتخت‌ به‌ پونا * ، قدرت‌ پيشوا زياد شد. پس‌ از درگذشت‌ شاهو، پيشوا بر مسند قدرت‌ نشست‌. در دورة‌ اقتدار او محمدشاه‌، فرمانرواي‌ مغول‌، ماليات‌ چهاريك‌ چوته‌ از عوايد زمين‌ در سراسر دكن‌ را به‌ بالاجي‌ داد. باجي‌رائو اول‌ (1132ـ1153/ 1720ـ1740)، پسر بالاجي‌، سياست‌ توسعة‌ اراضي‌ را پيش‌ گرفت‌. از اين‌ زمان‌ به‌ بعد، قدرت‌ و ثروت‌ پيشوا فزوني‌ يافت‌ و باجي‌رائو عملاً قدرت‌ را به‌ دست‌ گرفت‌. تا زمان‌ بالاجي‌ باجي‌رائو، سومين‌ پيشوا (1153ـ1174/ 1740ـ 1761)، قدرت‌ مراتهه‌ها بسرعت‌ افزايش‌ يافت‌، تا اينكه‌ عاقبت‌ در 1174/ 1761 در پاني‌پت‌ * شكست‌ سختي‌ خوردند كه‌ به‌ مداخله‌ انگليسي‌ها در امور آنان‌ منجر شد. پس‌ از درگذشت‌ اين‌ پيشوا به‌ قدرت‌ مراتهه‌ها آسيب‌ جدي‌ وارد شد و قدرت‌ به‌ نظاميان‌ (ژنرالهاي‌) مراتهه‌ها منتقل‌ گرديد. در اين‌ زمان‌، شاه‌عالم‌، فرمانرواي‌ مغول‌ كه‌ از همكاري‌ با انگليسيان‌ خودداري‌ كرده‌ بود، بازيچة‌ دست‌ مراتهه‌ها شد. از اين‌ زمان‌ به‌ بعد، ميان‌ نظاميان‌ مراتهه‌ براي‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قدرت‌ در پونا نزاع‌ و مناقشه‌ درگرفت‌ و پيشوا عملاً ديگر قدرتي‌ نداشت‌ و به‌ بسين‌ گريخت‌ و به‌دليل‌ واهمه‌ از نظاميان‌ قدرتمند، خود را تحت‌ حمايت‌ انگليسيان‌ قرار داد. با عقد دو عهدنامه‌ در بسين‌ (1217/1802)، و در پونا، 1232/1817، نفوذ انگليسيان‌ در منطقه‌ افزايش‌ يافت‌ و به‌ سركوب‌ مراتهه‌ها منجر شد. باجي‌رائو، آخرين‌ پيشوا، با انگليسيان‌ جنگيد و شكست‌ خورد كه‌ درنتيجة‌ آن‌ دكن‌ ضميمة‌ متصرفات‌ انگليسيان‌ در هند شد. باجي‌رائو به‌ بتهور تبعيد و منصب‌ پيشوايي‌ ملغي‌ گرديد. وي‌ در 1267/1851 در همانجا درگذشت‌.براي‌ صورت‌ منابع‌ رجوع كنيد به د. اسلام‌ ، چاپ‌ اوّل‌، ذيل‌ " ¦ shwa â ¦ "P و د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذيل‌ " ¦ shwa ¦ "Pe .
نظر شما
مولفان
ك‌. كالين‌ ديويز، وينك‌ ، تلخيص‌ از ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ اول‌ و دوم‌ ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده