پلینیوس‌ (معروف‌ به‌ پلینی اکبر )
معرف
عيدان‌ رومي‌ (23ـ79 ميلادي‌)، مؤلف‌ دايرة‌المعارف‌ > تاريخ‌ طبيعي‌ <
متن
پلينيوس‌ (معروف‌ به‌ پلينيِ اكبر )، طبيعيدان‌ رومي‌ (23ـ79 ميلادي‌)، مؤلف‌ دايرة‌المعارف‌ > تاريخ‌ طبيعي‌ < . نام‌ كاملش‌ گايوس‌ پلينيوس‌ دوم‌ به‌ سبب‌ شباهت‌ شكل‌ معرَّب‌ نام‌ اِو ( بَليناس‌ ) با نام‌ آپولونيوس‌ تيانايي‌ (بَلينوس‌ * )، اين‌ دو را گاهي‌ با هم‌ خَلط‌ كرده‌اند؛ از جمله‌ او را مؤلف‌ في‌ تأثير الروحانيات‌ دانسته‌اند، كه‌ در واقع‌ تأليف‌ آپولونيوس‌ تيانايي‌ ] = طوانه‌اي‌ [ است‌ ( رجوع كنيد به دايرة‌المعارف‌ فارسي‌ ، ذيل‌ «پليني‌»؛ صفا، ص‌334). اين‌ اشارة‌ دهخدا (ذيل‌ «بليناس‌») نيز كه‌ هر كجا در علوم‌ طبيعي‌ نام‌ بليناس‌ ذكر شده‌ منظور پلين‌ ] =پليني‌ [ است‌، درست‌ نمي‌نمايد، زيرا هيچيك‌ از كتابهاي‌ او به‌ عربي‌ ترجمه‌ نشده‌ است‌.در > تاريخ‌ طبيعي‌ < پلينيوس‌ اشاراتِ بسياري‌ به‌ وضع‌ طبيعي‌، برخي‌ شاهان‌، موقعيت‌ شهرها، و طوايف‌ ايران‌ يافته‌ مي‌شود (مثلاً بارها خليج‌ فارس‌ يا درياي‌ فارس‌ را با نام‌ Persico mari يا Persici sinus ذكر كرده‌ است‌ رجوع كنيد به ج‌2، ص‌438، 442، نيز رجوع كنيد به فهرست‌ پاياني‌ هر يك‌ از مجلدات‌).منابع‌: دايرة‌المعارف‌ فارسي‌ ، به‌ سرپرستي‌ غلامحسين‌ مصاحب‌، تهران‌ 1345ـ1374 ش‌؛ علي‌اكبر دهخدا، لغت‌نامه‌ ، زيرنظر محمدمعين‌، تهران‌ 1325ـ1359 ش‌؛ ذبيح‌الله‌ صفا، تاريخ‌ علوم‌ عقلي‌ در تمدّن‌ اسلامي‌ تا اواسط‌ قرن‌ پنجم‌ ، ج‌ 1، تهران‌ 1356 ش‌؛Pliny [the Elder], Natural history , with an English translation by H. Rackham and others, Cambridge, Mass. 1967-1971.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

نگار نادري‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده